Dėl teisės į vertimą baudžiamajame procese ES direktyvos įgyvendinimo

29 balandžio, 2013

2013 m. balandžio 29 d. ŽTSI pasiūlymai Teisingumo ministerijai dėl Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimų siekiant įgyvendinti 2010 m. spalio 20 d. ES direktyvą 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese. ŽTSI pateikia siūlymus dėl konkrečių BPK formuluočių, reikalingų perkeliant direktyvos nuostatas į Lietuvos teisę.