Pasiūlymai Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo projektui

29 lapkričio, 2021

Žmogaus teisių stebėjimo institutas, susipažinęs su Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo projektu, pateikė pastabas ir pasiūlymus šiam projektui.

Pastabose ŽTSI išreiškė palaikymą projektui ir ypatingai jo nuostatoms, įtvirtinančioms apsaugos garantijas smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims, t.y. apsaugos nuo smurto orderį. Apsaugos nuo smurto orderio taikymo galimybė užpildo spragą teisiniame reguliavime, kai nėra pakankamai duomenų pradėti ikiteisminį tyrimą, tačiau iš nustatytų aplinkybių matyti, kad asmeniui gali grėsti smurto artimoje aplinkoje pavojus.

ŽTSI pabrėžė, kad apsaugos nuo smurto orderio taikymas suteikia realios ir veiksmingos apsaugos garantijas smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ir sudaro sąlygas specializuotos kompleksinės pagalbos teikimui bei kitoms intervencijoms, būtinoms užtikrinti smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančio asmens saugumą.

Tuo pačiu ŽTSI pasiūlė apsaugos nuo smurto orderio taikymo trukmę ilginti nuo projekte numatytų 72 val. iki bent 120 valandų (5 dienų), kadangi nustačius trumpesnį terminą, specializuotos pagalbos centrams būtų sudėtinga atlikti savo funkcijas – susisekti su galimai smurtą patyrusiu asmeniu, pasiūlyti pagalbą, kartu sudaryti pagalbos planą, bei atlikti rizikos vertinimą.

Be to, rizikos vertinimas gali būti emociškai ir psichologiškai sudėtingas procesas smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančiam asmeniui, neretai pirmą kartą atsiveriant apie savo patirtis ir išgyvenimus tretiesiems asmenims, tad šio proceso kartojimas nepraėjus 24 val. po pirmojo rizikos vertinimo gali sukelti papildomus emocinius išgyvenimus.

Tuo pačiu ŽTSI pažymėjo, kad įstatymu įtvirtinus apsaugos nuo smurto orderį tiems atvejams, kai nepakanka duomenų ikiteisminiam tyrimui pradėti, policijos pareigūnai ir toliau turi dėti visas pastangas identifikuoti su smurtu artimoje aplinkoje susijusias nusikalstamas veikas bei kiekvienu tokiu atveju inicijuoti baudžiamąjį procesą.

Visą pasiūlymų dokumentą rasite čia.

Naujos redakcijos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas priimtas 2022 m. kovo 15 d. Įstatymas numato galimybę policijos pareigūnui apsaugos nuo smurto orderį skirti 15 dienų laikotarpiui ir nustato supaprastintą orderio skyrimo apskundimo teismui tvarką. Įstatymas įsigalios 2023 m. liepos 1 d.

Pasiūlymai įstatymo projektui parengti vykdant projektą „Tvari parama žmogaus teisėms per advokaciją ir švietimą“, kurį remia Aktyvių piliečių fondas, finansuojamas Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų.