JT Komiteto prieš kankinimus rekomendacijos Lietuvai migracijos krizės sprendime: jokio sulaikymo be teismo sprendimo, tinkamos priėmimo sąlygos ir reali galimybė kreiptis dėl prieglobsčio

6 gruodžio, 2021

Jungtinių Tautų komitetas prieš kankinimus, apsvarstęs Lietuvos ketvirtąją periodinę ataskaitą, paskelbė baigiamąsias išvadas Lietuvai. Išvadose nemažai dėmesio skiriama Lietuvos atsako į migrantų ir pabėgėlių krizę įvertinimui.

Komitetas išreiškė susirūpinimą dėl migrantų, pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų judėjimo laisvės apribojimo, ypač dėl privalomo de facto sulaikymo, taikomo ir šeimoms su vaikais bei pažeidžiamiems asmenims. Komitetas taip pat atkreipė dėmesį į prastas priėmimo sąlygas apgyvendinimo arba de facto sulaikymo vietose: patalpų perpildymą, šildymo, geriamo ir karšto vandens trūkumą, privatumo, medicininės pagalbos trūkumą, sanitarines ir higienines sąlygas. Komitetas pažymėjo ir aiškios tvarkos nustatant pažeidžiamus asmenis trūkumą. Komitetas išreiškė susirūpinimą ir dėl atstūmimų praktikos prie sienos bei kolektyvinių užsieniečių, patekusių į Lietuvos teritoriją, išsiuntimų, draudžiamų tarptautinės teisės, taip pat stipriai apribotos teisės kreiptis dėl prieglobsčio bei netinkamų prieglobsčio prašymų svarstymo praktikų.

Baigiamosiose išvadose Komitetas rekomendavo Lietuvai imtis visų priemonių užtikrinti, kad migrantų, prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių sulaikymas būtų taikomas tik kaip kraštutinė priemonė ir tik teismo sprendimu, įtvirtinant reikiamus saugiklius dėl neteisėto ar savavališko sulaikymo, bei netaikyti sulaikymo šeimoms su vaikais ir pažeidžiamiems asmenims. Komitetas rekomendavo užtikrinti tinkamas priėmimo sąlygas, įskaitant tinkamas apgyvendinimo vietas, adekvatų ir pakankamą maitinimą, drabužius, kitus būtinus ne maisto produktus, psichosocialines ir sveikatos paslaugas, atsižvelgiant į specialiuosius pažeidžiamų asmenų poreikius.

Komitetas taip pat paragino valstybę ištirti pranešimus ir įtarimus dėl perteklinės fizinės jėgos naudojimo, kankinimų ir žeminančio elgesio, galimai panaudotų sulaikymo stovyklose. Be to, Lietuva paraginta užtikrinti reikalingos informacijos ir teisinės pagalbos teikimą prieglobsčio prašytojams bei sąžiningas prieglobsčio nagrinėjimo procedūras su veiksminga teise skųsti sprendimus.

Komitetas taip pat rekomendavo užtikrinti, kad „visi prieglobsčio prašytojai, įskaitant tuos, kurie atvyksta nereguliariu būdu ir nepaprastosios padėties metu, turėtų teisę, tiek pagal įstatymus, tiek praktikoje, pateikti prašymą dėl prieglobsčio ir likti [valstybės] teritorijoje, kol pasibaigs prieglobsčio prašymo nagrinėjimo procedūros“. Komitetas taip pat paragino valstybę sudaryti Nacionalinei žmogaus teisių institucijai, nevyriausybinėms organizacijoms ir žurnalistams netrukdomą prieigą prie pasienio zonos, kurioje paskelbta nepaprastoji padėtis.

Lietuvos ketvirtosios periodinės ataskaitos svarstymas vyko JT Komiteto prieš kankinimus 72-ojoje sesijoje Ženevoje šių metų lapkričio 16-19 dienomis. Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su Global Detention Project teikė komitetui alternatyvią ataskaitą.

Su dokumentais, susijusiais su Lietuvos ketvirtosios periodinės ataskaitos svarstymu, galima susipažinti čia.

Visos JT Komiteto prieš kankinimus išvados Lietuvai