Pakeistas reguliavimas, neteisėtai ribojęs suimtųjų teisę susitikti su gynėju

9 lapkričio, 2015

Spalio 27 d. Kalėjimų departamento vadovas savo įsakymu atšaukė reguliavimą, kuriuo buvo nepagrįstai ribota advokatų galimybė susitikti su savo ginamais asmenimis laisvės atėmimo vietoje. Toks teisę į gynybą pažeidžiantis reguliavimas buvo priimtas prieš metus, numatant, kad advokatas prieš susitikimą su klientu privalo pateikti ikiteisminio tyrimo institucijos ar teismo patvirtinimą dėl jo, kaip gynėjo, statuso.

2014 m. rugsėjo mėnesį, netrukus po šio reguliavimo priėmimo, ŽTSI kartu su Lietuvos Advokatūra kreipėsi į kalėjimų departamentą, prašydami panaikinti įsakymą. „Pastebėtina tai, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas yra išaiškinęs, jog gali būti numatyti tam tikri apribojimai gynėjui susitikti su ginamuoju be pašalinių (Campbell ir Fell byloje prieš Jungtinę Karalystę (1984). […] apribojimai gali būti nustatyti tik įstatymu, neperžengiant protingų ribų. Dėl to ribojimas advokatui matytis su suimtuoju tuo pagrindu, kad negautas ikiteisminio tyrimo institucijos ar teismo pranešimas, kad advokatas (advokato padėjėjas) yra konkretaus suimtojo gynėjas, laikytinas neteisėtu, nes toks ribojimas nenumatytas įstatyme, pažeidžia protingumo principą bei įtariamojo ar kaltinamojo teisę į gynybą,“ buvo teigiama jungtiniame organizacijų laiške.

2015 m. vasario mėnesį, ŽTSI iniciatyva Seimo kontrolierių įstaigoje įvyko pasitarimas dėl šio įsakymo įgyvendinimo. Pasitarime dalyvavo Lietuvos advokatūros, Žmogaus teisių stebėjimo instituto, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Kalėjimų departamento atstovai.

Po sekusių Lietuvos Advokatūros susitikimų su atsakingomis institucijomis, problema buvo galiausiai išspręsta 2015 m. spalio 27 d. priimant naują įsakymo redakciją. Vadovaujantis priimtais pakeitimais, gynėjams susitinkant su suimtuoju pakaks advokato orderio arba sprendimo dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo, advokato pažymėjimo bei asmens tapatybės dokumento.