Henrikas Mickevičius išrinktas Jungtinių Tautų Pagrobimų ir priverstinių dingimų darbo grupės nariu

6 lapkričio, 2015

30 – osios nuolatinės Žmogaus teisių tarybos sesijos, vykusios rugsėjo 14 – lapkričio 2 dienomis, metu Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba (JT ŽTT) paskelbė, jog į JT Pagrobimų ir priverstinių dingimų darbo grupę išrinktas teisininkas, Žmogaus teisių stebėjimo instituto steigėjas ir Vyriausiasis patarėjas Henrikas Mickevičius.

JT ŽTT Pagrobimų ir priverstinių dingimų darbo grupė padeda dingusių asmenų šeimoms bendrauti su vyriausybėmis teikiant informaciją dingimų tyrimui, svarsto nebaudžiamumo klausimą remiantis Asmenų apsaugos nuo priverstinių dingimų deklaracija, padeda vyriausybėms ją įgyvendinti, ypatingą dėmesį skiria nepilnamečių ir vaikų bei žmogaus teisių gynėjų dingimo atvejams, teikia bendro pobūdžio pastabas ir pareiškimus, reguliariai atsiskaito Žmogaus teisių tarybai ir Generalinei Asamblėjai už nuveiktą veiklą. Šiuo metu darbo grupę sudaro Argentinos, Maroko, Kanados, Korėjos bei Lietuvos atstovai.

„Šis mandatas man reiškia labai daug – tai yra ne tik mano, kaip žmogaus teisių eksperto tarptautinis pripažinimas, bet ir Žmogaus teisių stebėjimo instituto ilgamečio, nuoseklaus darbo įvertinimas. Tai dar kartą demonstruoja, kad nepriklausoma žmogaus teisių stebėsena vykdoma Lietuvos nevyriausybinio sektoriaus yra svarbi ne tik mūsų šalyje, bet ir vertinama pasauliniu lygiu“, savo įspūdžiais pasidalino H. Mickevičius.

Atsidavimas darbui ir veiklos prioritetai

Pasak JT ŽTT Prezidento Joachim Ruecker, pasirinkimą kandidatu į Pagrobimų ir priverstinių dingimų darbo grupę išrinkti H. Mickevičių nulėmė Konsultacinės grupės rekomendacija. Konsultacinės grupės vertinimu, H. Mickevičius turi plačią profesinę patirtį nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygmeniu, pasižymi atsidavimu įgyvendinant darbo grupės mandatą.

Paklaustas apie savo veiklos prioritetus, H.Mickevičius išskyrė JT valstybių narių atsakomybės už dalyvavimą CŽV Slaptųjų kalėjimų ir ypatingųjų perdavimų programoje grąžinimą į darbo grupės darbotvarkę. „Pasirodžius naujiems duomenimis, įskaitant ir JAV Senato ataskaitą, manau, yra svarbu grįžti prie šio klausimo sprendimo“, savo planais dalinosi teisininkas.

H. Mickevičius – vienas iš keturių Lietuvos ekspertų JT Žmogaus teisių sistemoje

H. Mickevičius yra žmogaus teisių ekspertas. Žmogaus teisių stebėjimo instituto steigėjas ir buvęs ilgametis direktorius, šiuo metu – ŽTSI Vyriausiasis patarėjas. Nuolatinis Europos Tarybos, ESBO, JTO bei kitų tarpvalstybinių ir tarptautinių nevyriausybinių organizacijų konsultantas, vizituojantis Emory universiteto, Teisės mokyklos Atlantoje profesorius.

Henrikas Mickevičius yra ketvirtasis Lietuvos ekspertas, užimantis aukštas pareigas JT Žmogaus teisių apsaugos sistemoje. Anksčiau į JT Diskriminacijos prieš moteris panaikinimo komitetą buvo išrinkta profesorė Dalia Leinartė, į JT Neįgaliųjų teisių komitetą – profesorius Jonas Ruškus, profesorius Dainius Pūras (buvęs ŽTSI valdybos pirmininkas) yra JT Specialusis pranešėjas teisės į sveikatą klausimais.