Užbaigėme projektą apie įtariamųjų teisių užtikrinimo stiprinimą per praktinius advokatų mokymus

31 kovo, 2021

Šiandien užbaigėme daugiau nei dvejus metus vykdytą projektą „Įtariamųjų procesinių teisių užtikrinimo stiprinimas per į praktiką orientuotus advokatų mokymus ir tinklaveiką″ (NETworking to strengthen pre-trial procedural rights by PRActice oriented LAwyers Training – NETPRALAT). Įgyvendindami šį projektą turėjome galimybę darbuotis kartu su partneriais Katalonijos advokatūrų taryba, Mastrichto universitetu, Lenkijos advokatūros taryba, Žmogaus teisių gynimo centru IRÍDIA bei Europos teisės srities vertėjų žodžiu ir raštu asociacija EULITA.

Įgyvendinant šį projektą buvo parengta inovatyvi „Netpralat“ mokymų programa, skirta advokatams ir advokatų padėjėjams, teikiantiems pagalbą baudžiamosiose bylose. Pagrindinis mokymų tikslas – skatinti aktyvią, apmąstytą ir į klientą orientuotą gynybos kultūrą, ypač akcentuojant laikino sulaikymo situacijas. Taip siekiama prisidėti ir prie Europos Sąjungos standartų įtariamųjų procesinių teisių srityje praktinio įgyvendinimo.

Išskirtinis šių mokymų bruožas yra tai, kad jie nukreipti ne į teisės normų ir teismų praktikos analizę, bet į komunikacinių įgūdžių, būtinų siekiant veiksmingai teikti teisinę pagalbą pradinėje ikiteisminio tyrimo stadijoje, ugdymą.

Mokymų dalyviai skatinami apsvarstyti, kaip suvokia savo profesinį vaidmenį ir kur brėžia ribas, kokiais būdais užmezga pirmąjį kontaktą su klientu, kaip reaguoja pastebėję netinkamas taktikas kliento apklausos metu, ir pan. Interaktyvių, realiomis praktinėmis situacijomis paremtų užduočių pagalba siekiama lavinti bendravimo ir pozityvios konfrontacijos įgūdžius, paskatinti ieškoti kūrybingų sprendimų susidūrus su netikėtomis situacijomis.

Mokymų koncepcija ir turinys buvo parengti bendradarbiaujant teisės, teisės psichologijos, edukologijos ir teisinio vertimo sričių specialistams. Didžiausią indėlį rengiant šios mokymų programos turinį įnešė Mastrichto universiteto ekspertai, atskiras dalis parengė Barselonoje veikianti žmogaus teisių gynimo organizacijos IRÍDIA ir Europos teisės srities vertėjų žodžiu ir raštu asociacijos specialistės. Mokymų medžiagą Lietuvos kontekstui pritaikė Žmogaus teisių stebėjimo instituto teisininkė dr. Erika Leonaitė.

2020 m. rudenį buvo surengtos dvi bandomosios mokymų „Efektyvi įtariamojo gynyba ikiteisminiame tyrime per veiksmingą komunikaciją” sesijos, kuriose dalyvavo 24 advokatai ir advokatų padėjėjai. Kaip didžiausius šių mokymų privalumus dalyviai įvardino visų mokymų dalyvių įtraukimą, praktinių situacijų analizę ir dalyvaujant profesionaliems aktoriams vykdytas apklausų inscenizacijas. Daugybės šiltų žodžių sulaukė itin kolegišką atmosferą sukūrę mokymų lektoriai Inga Abramavičiūtė, Audrius Juozapavičius, Eglė Mockienė ir Rasa Aurelija Kučinskaitė.

Džiaugiamės, kad turėjome galimybę mokymų programą ir galimas adaptuotas jos versijas pristatyti susitikimų su Lietuvos advokatūros ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos vadovybe. Tikimės, kad ateityje tokio pobūdžio mokymai galės būti organizuojami platesniu mastu, kaip tai jau yra daroma Airijoje, Škotijoje ir Belgijoje. Esame pasirengę bendradarbiauti ir pasidalinti įgyta patirtimi su institucijomis ir organizacijomis, kurias sudomintų tokių mokymų organizavimas. Taip pat dėkojame visiems partneriams, lektoriams ir dalyviams, kurie buvo kartu šioje kelionėje!