Mustafa al-Hawsawi byla – teisė į kankinimų draudimą

1 vasario, 2014

„Toks sprendimas reiškia, kad visuomenė turi teisę žinoti tiesą, ir kad teisėsaugos institucijos turi pareigą ją išsiaiškinti bei užtikrinti CŽV programos nukentėjusiesiems galimybę dalyvauti tyrimo procese. Šis teismo sprendimas yra didelis žingsnis į priekį apsaugant žmogaus teises Lietuvoje, ir rodo, kad net ir tokiose politiškai jautriose bylose teismai išlieka nešališki ir nepriklausomi“

– Mėta Adutavičiūtė, ŽTSI Advokacijos vadovė apie Vilniaus apygardos teismo sprendimą


Byla pradėta: 2013 m.

Byla baigta: nebaigta

Bylos esmė: vienas iš nukentėjusiųjų nuo JAV Slaptųjų sulaikymų ir ypatingųjų perdavimų programos galėjo būti kalinamas Lietuvoje


Bylos faktai:

Mustafa al-Hawsawi  yra Saudo Arabijos pilietis, teisiamas JAV Karinės komisijos Gvantaname, Kuboje dėl jam pateiktų kaltinimų, už kuriuos yra numatyta mirties bausmė. Al-Hawsawi  kaltinamas prisidėjęs prie 2001 metų rugsėjo 11 d. išpuolių JAV, atliekant komunikacijos organizatoriaus ir apskaitininko funkcijas.

Mustafa al-Hawsawi yra vienas iš vadinamųjų „aukštos vertės suimtųjų“, kurie CŽV buvo suimami, gabenami per įvairių valstybių sienas ir kalinami be teismo slaptuose sulaikymo centruose, kurių vienas, kaip įtariama, veikė ir Lietuvoje. Tarptautinės ir Europos institucijos bei pareigūnai (Jungtinių Tautų specialieji pranešėjai, Europos Tarybos Parlamentinė asamblėja, Europos komitetas prieš kankinimus, Europos Parlamentas),  pripažino, kad šių kalinių atžvilgiu CŽV taikyti tardymo metodai prilygo kankinimams, žiauriam ir nežmoniškam elgesiui, draudžiamam tarptautinės teisės.

Teisminis nagrinėjimas:

2013 m. rugsėjį Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su Londone įsikūrusia organizacija REDRESS kreipėsi į Generalinį prokurorą su prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą dėl jo galimo neteisėto kalinimo Lietuvoje. Prašyme remtasi viešų duomenų analize – Europos ir tarptautinių organizacijų atliktais tyrimais bei duomenimis apie CŽV lėktuvų skrydžius.

Po keturiolikos dienų nuo prašymo pateikimo, Generalinė prokuratūra priėmė sprendimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Sprendime buvo nurodyta, jog ankstesniu prokuratūros tyrimu buvo paneigti bet kokie įtarimai dėl CŽV programos vykdymo Lietuvoje – šis sprendimas vėliau patvirtintas Vilniaus miesto apylinkės teismo.

2014 m. sausio 28 d., Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs ŽTSI ir REDRESS apeliacinius skundus  prokuroro ir pirmosios instancijos teismo sprendimus panaikino. Teismas pabrėžė, kad prieš darant kategoriškas išvadas, jog nebuvo įvykdyta nusikalstama veika, prokuroras privalėjo patikrinti pareiškime gautą informaciją – kreiptis į JAV institucijas dėl informacijos suteikimo bei pasinaudoti galimybe apklausti galimai nukentėjusį asmenį ir jo atstovą. Teismas taip pat pažymėjo, kad išankstinis konstatavimas, jog nebuvo padarytas nusikaltimas, neatlikus veiksmų, kurie yra prokuroro pareiga, paneigtų iš Konstitucijos kylančią asmens ir visos visuomenės teisę į saugumą nuo nusikalstamų kėsinimųsi ir asmens teisę į tinkamą teisinį procesą.

Įvykiai po teisminio nagrinėjimos:

2014 m. vasarį Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl įtariamo neteisėto asmenų gabenimo per Lietuvos valstybės sieną. Tyrimas vis dar tęsiasi, tačiau al-Hawsawi nuketėjusiojo statusas nėra suteiktas.

Bylos dokumentai:

Vilniaus apygardos teismo spendimas

Kiti dokumentai anglų kalba