Lygių galimybių politikos diegimas organizacijose

5 lapkričio, 2020

Visuomenei pamažu tampant atviresnei ir palankesnei lyčių lygybės ir lygių galimybių idėjoms, lygių galimybių ir nediskriminavimo principų diegimas savo organizacijose tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus darbdaviams tampa vis aktualesnis. Organizacijos ima suvokti lygių galimybių ir įvairovės naudą pritraukiant talentus, užtikrinant gerus santykius tarp darbuotojų bei auginant organizacijos reputaciją.

Pokyčius šioje srityje turėjo paskatinti ir 2016 m. priimta Darbo kodekso redakcija, kuri įpareigojo darbdavius įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus visose darbo santykių srityse, o daugiau nei 50 darbuotojų samdančius darbdavius – imtis aktyvaus lygių galimybių planavimo bei konkrečių priemonių šioje srityje įgyvendinimo.

Visgi neretas darbdavys, įgyvendindamas lygias galimybes, susiduria su praktiniais iššūkiais. Ne visuomet žinoma, nuo ko pradėti, trūksta susistemintų gairių ir praktinių patarimų bei pavyzdžių, kaip užtikrinti lygias galimybes visose darbo santykių srityse. Siekdami atliepti šiuos darbdavių poreikius, parengėme atmintinę „Lygių galimybių politikos diegimas organizacijose“. Atmintinė skirta darbdaviams, kurie susiduria su praktiniais klausimais: a) nuo ko reikėtų pradėti diegiant lygių galimybių politiką organizacijoje; b) kokius žingsnius žengti ir kaip planuoti procesą bei c) kokias priemones pasirinkti.

Atmintinėje darbdaviai ras gaires, kaip pasirengti organizacijos lygių galimybių politiką ir kokias nuostatas įtraukti į šią politiką, kaip atlikti lygių galimybių situacijos organizacijoje analizę bei kaip pasirengti lygių galimybių politikos įgyvendinimo veiksmų planą arba Lygybės planą. Atmintinėje pateikiamas Lygybės plano pavyzdys bei įvairių lygias galimybes organizacijoje skatinančių priemonių pavyzdžiai. Leidinyje darbdaviai taip pat ras patarimų, kaip užtikrinti lygybės plano įgyvendinimą praktikoje ir šio įgyvendinimo stebėseną bei kaip įsivertinti savo kaip organizacijos pažangą ir pasiekimus lygių galimybių srityje.

Tikimės, kad šis leidinys padės darbdaviams įgyvendinti savo įsipareigojimus lygių galimybių srityje bei kurti atvirą ir įtraukią darbo kultūrą savo organizacijose.

Atsisiųsti atmintinę.

Atmintinė išleista vykdant projektą „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui“ Nr. 07.3.4-ESFA-V-426-01-0001