Lygios galimybės darbovietėje. Vadovas darbdaviams

6 lapkričio, 2020

Lygių galimybių užtikrinimas visiems darbuotojams tampa vis aktualesne tema tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus darbdaviams. Atvira ir įtrauki darbo aplinka padeda palaikyti gerus santykius tarp darbuotojų, pritraukti bei išlaikyti naujus talentus ir auginti organizacijos kaip socialiai atsakingos reputaciją. Tačiau neretas darbdavys susiduria su praktiniais iššūkiais, kaip sumažinti diskriminacijos tikimybę organizacijoje ir įgyvendinti lygių galimybių principus organizacijos veikloje bei visose darbo santykių srityse.

Siekdami suteikti Lietuvos darbdaviams naudingos ir aktualios informacijos šaltinį bei praktines gaires, kartu su Lygių galimybių kontrolierės tarnyba parengėme ir išleidome gerosios praktikos leidinį „Lygios galimybės darbovietėje. Vadovas darbdaviams“. Vadove išaiškinama diskriminacijos sąvoka bei pateikiami praktiniai pavyzdžiai, kaip diskriminacija pasireiškia darbo santykiuose įvairiais įstatymų draudžiamais pagrindais. Leidinyje pateikiama aktuali informacija ir praktiniai patarimai, kaip užtikrinti lygias galimybes ir nediskriminavimą įvairiose darbo santykių srityse: priimant į darbą, sudarant darbo sąlygas, suteikiant profesinio tobulėjimo galimybes, atlyginant už darbą, ir kitose. Vadove darbdaviai taip pat ras išsamių patarimų ir gerosios praktikos pavyzdžių, kaip tinkamai pritaikyti darbo sąlygas darbuotojams su negalia.

Leidinyje pateikiami priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, mobingo, psichologinio smurto apibrėžimai bei patarimai, kaip reaguoti į tokius reiškinius, kaip užtikrinti objektyvų ir nešališką skundų nagrinėjimą bei kaip apsaugoti nukentėjusius nuo tokio elgesio darbuotojus.

Vadovas parengtas atsižvelgiant į naujausius lygias galimybes reguliuojančių įstatymų reikalavimus. 2016 m. priimta Darbo kodekso redakcija įtvirtino naujas pareigas darbdaviams dėl lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimo, pavyzdžiui, daugiau nei 50 darbuotojų samdantys darbdaviai privalo priimti lygių galimybių politiką ir jos įgyvendinimo priemones bei supažindinti su šiais dokumentais darbuotojus. Tad vadove taip pat pateikiama informacija ir patarimai, kaip pasirengti organizacijos lygių galimybių įgyvendinimo veiksmų planą bei kokias priemones šiam planui pasirinkti.

Tikimės, kad leidinys prisidės prie diskriminacijos darbo rinkoje prevencijos ir geresnio lygių galimybių užtikrinimo visiems darbo rinkos dalyviams.

Atsisiųsti vadovą.

Vadovas išleistas vykdant projektą „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui“ Nr. 07.3.4-ESFA-V-426-01-0001