Lietuva turėtų susilaikyti nuo atstūmimų įteisinimo įstatymu

23 kovo, 2023

Kartu su tarptautine organizacija Global Detention Project pateikėme alternatyvią ataskaitą Jungtinių Tautų komitetui prieš kankinimus. Komitetas šiuo metu vykdo vadinamąją „follow-up“ procedūrą, kai valstybės prašo pateikti informaciją apie tai, kaip ji įgyvendina Komiteto rekomendacijas.

Ataskaitoje atkreipėme komiteto dėmesį, kad pagal nacionalinius teisės aktus vis dar egzistuoja masinio de facto migrantų ir prieglobsčio prašytojų sulaikymo galimybė. Toks sulaikymas 2021-2022 m. buvo masiškai taikomas nereguliariai atvykusiems užsieniečiams, įskaitant ir šeimas su mažais vaikais bei pažeidžiamus prieglobsčio prašytojus.

Ataskaitoje pažymėjome, kad valstybė nededa rimtų pastangų ieškoti alternatyvių sulaikymui priėmimo būdų, kurie padėtų valstybei susitvarkyti su išaugusiais migrantų ir prieglobsčio prašytojų srautais ateityje.

Atkreipėme dėmesį, kad centruose sulaikyti migrantai ir prieglobsčio prašytojai nebuvo tinkamai informuojami apie savo teises ir kaip galėtų jomis praktiškai pasinaudoti. Informacija apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą taip pat nebuvo tinkamai teikiama, o pati pagalba nebuvo visuomet prieinama ir kokybiška.

Kaip vieną esminių problemų iškėlėme vis dar tebetaikomą atstūmimų politiką ir praktiką, kuri iš esmės paneigia teisę prašyti prieglobsčio Lietuvoje ir likti Lietuvoje, kol prieglobsčio prašymas nagrinėjamas. Taip pažeidžiamos JT Pabėgėlių konvencijos nuostatos ir konvencijoje įtvirtintas negrąžinimo principas. Pažymėjome, kad atstūmimus siekiama įteisinti įstatymu, bei pasiūlėme Komitetui rekomenduoti valstybei užtikrinti teisinę ir praktinę prieigą prie prieglobsčio procedūrų.

Ataskaitoje atkreipėme Komiteto dėmesį ir į tai, kad šiuo metu nevyriausybinėms, humanitarinę pagalbą teikiančioms ar stebėseną atliekančioms organizacijoms nėra užtikrinama netrukdoma prieiga prie ekstremalios situacijos paveiktų pasienio zonų.

Ataskaitoje taip pat pareikėme konkrečias rekomendacijas, kokių žingsnių turėtų imtis valstybė, kad įgyvendintų savo įsipareigojimus pagal JT Konvenciją prieš kankinimus.

Pilną alternatyvios ataskaitos tekstą su rekomendacijomis galite atsisiųsti čia.

JT Komiteto prieš kankinimus rekomendacijos Lietuvai.

Lietuvos vyriausybės papildoma ataskaita.

Ataskaita JT Komitetui parengta įgyvendinant Aktyvių piliečių fondo remiamą projektą „Kirtus sieną: migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių stebėsena ir advokacija“.