L. byla prieš Lietuvą po 15 metų vis dar pradiniame starto taške

16 spalio, 2023

Rugsėjo 19-21 dienomis vykusiame Ministrų Komiteto viceministrų susirinkime buvo aptarti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų vykdymo klausimai. Ministrų Komiteto viceministrai atkreipė dėmesį į L. prieš Lietuvą bylos įgyvendinimą ir išreiškė didelį susirūpinimą, kad praėjus daugiau nei 15 metų nuo sprendimo įsiteisėjimo vis dar nebaigtas teisėkūros procesas, reglamentuojantis lyties keitimo operacijos ir teisinio pripažinimo sąlygas ir procedūras. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes Ministrų Komitetas paragino valdžios institucijas nustatyti griežtą teisėkūros proceso užbaigimo grafiką ir iki 2023 m. gruodžio 1 d. informuoti Ministrų Komitetą apie visus veiksmus, kurių buvo imtasi ir (arba) kurie numatyti teisės aktų pakeitimų priėmimo procese, laikantis nustatyto grafiko.

Per paskutinį šios bylos nagrinėjimą Ministrų Komitete 2022 m. birželio mėn. Lietuvos valdžios institucijos pareiškė ketinimą ne vėliau kaip iki 2023 m. pabaigos parengti būtinus teisės aktų pakeitimus, kad šis sprendimas būtų visiškai įvykdytas. Deja, likus keliems mėnesiams iki 2023 metų pabaigos vis dar nėra matyti jokių aiškių ar teigiamų bylos įgyvendinimo sprendimų.

Iš naujausių pateiktų dokumentų matyti, kad tikslai, susiję su antriniais teisės aktais, kuriais siekiama padidinti transseksualių asmenų teisių apsaugą Lietuvoje, buvo pasiekti. Tačiau pažangos trūkumas teisėkūros procese, susijusiame su pagrindiniu šio sprendimo vykdymo klausimu, t. y. teisėkūros spraga, reglamentuojančia visiško lyties keitimo operacijos ir teisinio pripažinimo pagal Konvencijos 8 straipsnį, kuris reglamentuoja teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą, ir Europos Teismo praktiką sąlygas ir tvarką, kelia didžiausią susirūpinimą. Procesas tebėra pradiniame starto taške, nenumatant jokių būsimų veiksmų grafiko, praėjus daugiau nei 15 metų nuo sprendimo įsiteisėjimo, po kelių ankstesnių nesėkmingų bandymų, ir nepaisant to, kad tai numatyta dabartinės Vyriausybės programos įgyvendinimo plane nuo 2021 m. Atkreipiamas dėmesys, kad itin svarbu, kad valdžios institucijos baigtų svarstymus, kokį teisėkūros sprendimą pasirinkti, atnaujintų teisėkūros procesą ir užtikrintų, kad parlamentas nedelsdamas užregistruotų ir priimtų reikiamus teisės aktų pakeitimus.

Ministrų Komitetas nusprendė atnaujinti šios bylos nagrinėjimą 2024 m. kovo mėn. vyksiančiame posėdyje ir pavedė sekretoriatui parengti laikinosios rezoliucijos projektą, kuris būtų svarstomas tame posėdyje, jei iki to laiko nebūtų pasiekta apčiuopiamos pažangos. Kritikuotinas toks lėtas ir neefektyvus EŽTT sprendimo įgyvendinimas ir apmaudu, kad per penkiolika metų teisėkūros subjektai nesugebėjo nustatyti reguliavimo ginančio transseksualių asmenų teises Lietuvoje. 

Nuotrauka: Lisett Kruusimae I Pexels

Informacija parengta įgyvendinant Aktyvių piliečių fondo remiamą projektą „Tvari parama žmogaus teisėms per advokaciją ir švietimą“.