hrmi-youtube
LT

Kovojant su neapykantos nusikaltimais ir neapykantos kalba

2017 / 04 / 25 Žymos:,

Šiuo projektu siekiama patobulinti paramą neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos aukoms. Dalindamiesi savo valstybių patirtimi bei mokydamiesi vieni iš kitų projekto partneriai identifikuos geriausius pranešimo apie neapykantos nusikaltimus mechanizmus. Šio projekto tikslas – įgalinti nukentėjusius nuo neapykantos nusikaltimų bei atrasti būdus suteikti jiems tinkamiausią pagalbą.

Laikotarpis 2016 11 01 – 2018 10 01

Koordinuojantis partneris
People in Need Slovakia (Slovakija)
Partneriai Žmogaus teisių stebėjimo institutas (Lietuva), In IUSTITIA (Čekija), Subjective Values Foundation (Vengrija), The People for Change Foundation (Malta)
Projekto veiklos  

  1. Tyrimas apie neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą Lietuvoje.
  2. Tarptautinis seminaras, kuriame bus dalijamasi žiniomis bei gerąja pranešimo apie neapykantos nusikaltimų mechanizmus praktika (Bratislavoje).
  3. Mokymai apie profesionalią teisinę pagalbą neapykantos nusikaltimų aukoms (Prahoje).
  4. Lyginamasis 5 valstybių tyrimas apie neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą, gerąsias neapykantos nusikaltimų pranešimo mechanizmų praktikas bei teisinę pagalbą nusikaltimų aukoms.
  5. Projekto tinklapio sukūrimas, kuriame bus dalijamasi visais projekto rezultatais.

 


Projektą iš dalies remia Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa