Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetas pateikė pastabas ir rekomendacijas dėl Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo

19 vasario, 2024

2024 m. vasario 8 d. Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetas paskelbė 95-osios sesijos baigiamąsias pastabas. Šios pastabos apėmė susirūpinimą keliančias sritis, rekomendacijas dėl Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo ir teigiamus aspektus. Komitetas palankiai įvertino Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisas, kuriomis nedviprasmiškai uždraustas visų formų smurtas prieš vaikus, įskaitant kūno bausmes. Vis dėlto išliko abejonių dėl šeimose ir bendruomenėse vyraujančio visuomenės pritarimo tokiai praktikai.

Komitetas pasisakė už aktyvesnes informavimo kampanijas, aiškinančias žalingą smurto poveikį vaikų fizinei ir psichologinei gerovei. Komitetas taip pat rekomendavo Lietuvai teikti pirmenybę vaikų nuomonės nagrinėjimui teisėkūros, administracinėse ir teisminėse procedūrose ir sprendimuose. Buvo pabrėžta būtinybė suformuluoti išsamią vaiko teisių politiką ir strategiją, kuria būtų vadovaujamasi rengiant reikiamas programas, projektus ir stebėsenos sistemas, kartu skiriant pagrindinius išteklius atitinkamoms agentūroms.

Ypatingas dėmesys buvo skirtas kūno bausmėms – Komitetas paragino Lietuvą visuotinai uždrausti tokią praktiką visose aplinkose, įskaitant namų ūkius ir alternatyvios globos įstaigas. Komitetas pabrėžė vaikų teises tarptautinės migracijos kontekste ir paragino bet kokiomis aplinkybėmis nutraukti prieglobsčio prašytojų ir migrantų vaikų sulaikymą. Tam reikėtų iš naujo įvertinti Užsieniečių teisinės padėties įstatymą ir numatyti alternatyvias sulaikymo galimybes, užtikrinant galimybę laiku gauti saugų ir orų apgyvendinimą. Rekomenduota nutraukti atstūmimų operacijas pasienyje ir užtikrinti vaikams galimybę gauti informaciją apie prieglobsčio procedūras ir teisinę pagalbą, taip pat teisę prašyti prieglobsčio ir atlikti individualų vertinimą be jokios diskriminacijos. Nelydimiems ar atskirtiems vaikams rekomenduota toliau taikyti visapusišką vaikų apsaugos sistemą, įskaitant individualų jų interesų įvertinimą.

Išryškindamas susirūpinimą dėl paauglių sveikatos šalyje, Komitetas paragino Lietuvą dekriminalizuoti abortus bet kokiomis aplinkybėmis. Jis ragino imtis teisinių ir praktinių priemonių, kad paaugliams būtų užtikrinta galimybė gauti saugaus aborto ir priežiūros po aborto paslaugas, o priimant sprendimus būtų deramai atsižvelgta į jų nuomonę. Visoje šioje išsamioje analizėje Komitetas nuosekliai ragino stiprinti vaikų teises, kovoti su neigiamais stereotipais ir siekti saugios, teisingos ir orumo nežeminančios aplinkos vaikų augimui visuomenėje.

Visų rekomendacijų  pilnos apimties  tekstą galite rasti čia.

Nuotrauka: Alexander Grey I Pexels