Jungtinių Tautų Organizacija ragina Lietuvą spręsti žmogaus teisių problemas

14 balandžio, 2023

Jungtinių Tautų Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas paskelbė baigiamąsias pastabas dėl Lietuvos pastangų apsaugoti ir puoselėti ekonomines, socialines ir kultūrines teises. Nors Komitetas palankiai vertina teigiamus pokyčius, pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo sprendimą, kuriuo lytinė tapatybė ir seksualinė orientacija pripažįstamos draudžiamais diskriminacijos pagrindais, bei romų bendruomenėms skirtų veiksmų planų priėmimą, tačiau Komitetas taip pat atkreipia dėmesį į keletą susirūpinimą keliančių dalykų.

Vienas iš pagrindinių susirūpinimą Komitetui keliančių dalykų yra tai, kad teisėjams, prokurorams, advokatams ir teisėsaugos institucijų darbuotojams trūksta specialių mokymų apie Jungtinių Tautų Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą. Komitetas rekomenduoja Lietuvai reguliariai rengti mokymus apie Pakto nuostatas ir didinti visų atitinkamų valstybės subjektų informuotumą. Be to, Komitetas rekomenduoja stiprinti parlamentinio ombudsmeno tarnybą, kad ji galėtų veiksmingai ir nepriklausomai vykdyti savo įgaliojimus, ir į juos įtraukti ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių apsaugą.

Komitetas taip pat ragina Lietuvą imtis priemonių apsaugoti tautines mažumas ir romus nuo diskriminacijos ir socialinės atskirties. Nuolatinė romų stigmatizacija, socialinė atskirtis ir diskriminacija tebekelia susirūpinimą. Komitetas taip pat rekomenduoja Lietuvai padidinti pastangas ginant lesbiečių, gėjų, biseksualių, transseksualių ir interseksualių asmenų teises.

Komitetas ragina Lietuvą peržiūrėti ir pakoreguoti visus galiojančius įstatymus, taisykles, normas ir praktiką, kurie diskriminuoja moteris, ir parengti politiką bei programas esminei lyčių lygybei pasiekti. Valstybė taip pat raginama kovoti su korupcija ir stiprinti Specialiųjų tyrimų tarnybos bei prokurorų tyrimo gebėjimus ir nepriklausomą veiklą.

Komitetas reiškia susirūpinimą dėl darbdavių vykdomo darbuotojų migrantų išnaudojimo ir piktnaudžiavimo jais bei informacijos apie priemones, kurių imtasi šiai problemai spręsti, trūkumo. Komitetas rekomenduoja Lietuvai taikyti veiksmingas atgrasomąsias nuobaudas darbdaviams, pažeidžiantiems darbuotojų migrantų apsaugos teisės aktus, ir įdiegti veiksmingus mechanizmus, skirtus stebėti, kaip laikomasi darbo įstatymų. Komitetas taip pat reiškia susirūpinimą dėl ribotos teisės streikuoti apibrėžties Darbo kodekse ir ragina Lietuvą reformuoti kodeksą, kad jis atitiktų tarptautinius standartus.

Komitetas atkreipia dėmesį į tai, kad vyresnio amžiaus žmonėms skiriamos mažos socialinės paramos pensijos, ir ragina Lietuvą didinti socialinės apsaugos išmokų aprėptį ir lygį, ypač dirbantiems šešėlinėje ekonomikoje. Galiausiai, Komitetas reiškia susirūpinimą dėl sunkumų, su kuriais susiduria nepalankioje padėtyje esantys asmenys ir grupės, ypač romai, norėdami gauti būstą, ir ragina Lietuvą didinti socialinio būsto pasiūlą ir subsidijų būstui įsigyti teikimą.

Komiteto baigiamosiose pastabose Lietuvai pateikiamos rekomendacijos, kaip gerinti žmogaus teisių apsaugą. Lietuva raginama imtis skubių veiksmų šioms problemoms spręsti ir apsaugoti visų šalies gyventojų žmogaus teises.

Pilnos apimties Komiteto baigiamosios pastabos dėl Lietuvos trečiosios periodinės ataskaitos.