Galimybė asmeniui kreiptis į Konstitucinį Teismą turi tapti veiksminga teisių gynimo priemone

16 gegužės, 2017

Seime svarstomos Konstitucijos ir Konstitucinio Teismo įstatymo pataisos, suteikiančios asmenims teisę ginti savo konstitucines teises Konstituciniame Teisme.

Galėtų kreiptis bet kuris asmuo

Tokia galimybė egzistuoja daugelyje demokratinių valstybių. Ji atveria kelią asmenims prašyti įvertinti Seimo, Prezidento ar Vyriausybės priimtų teisės aktų, kuriais remiantis priimti sprendimai pažeidė asmens teises, atitiktį Konstitucijai.

Tokią teisę turėtų kiekvienas asmuo, išnaudojęs visas kitas teisinės gynybos priemones. Be to, priėmus siūlomas pataisas, būtų įtvirtinta pažangi nuostata, suteikianti teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą Seimo kontrolieriams bei kitoms Seimo įsteigtoms kontrolės institucijoms, pavyzdžiui, Vaiko teisių ir Lygių galimybių kontrolieriams. Šiuo metu į Konstitucinį Teismą gali kreiptis tik Seimas, Seimo narių grupė, teismai, kai kuriais klausimais – Prezidentas ar Vyriausybė.

Siekiant, kad asmenys galėtų kuo veiksmingiau pasinaudoti galimybe kreiptis į Konstitucinį Teismą, Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) pateikė siūlymus įstatymo projektui, kuriame turėtų būti įtvirtinta šios teisės įgyvendinimo tvarka.

Privalomas advokato dalyvavimas apribotų individualaus konstitucinio skundo prieinamumą

Pagal šiuo metu svarstomą projektą, asmens prašymą Konstituciniam Teismui turėtų surašyti advokatas, nebent asmuo turėtų aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą.

„Manytume, kad šio reikalavimo turėtų būti atsisakyta, antraip konstitucinis skundas taptų tik didesnes pajamas gaunantiems asmenims prieinama teisine priemone. Atsižvelgiant į tai, kad individualaus konstitucinio skundo tikslas yra konstitucinių teisių ir laisvių gynimas, o įstatymo projekte nėra numatytas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo mechanizmas, privalomas advokato dalyvavimas gali neproporcingai apriboti asmens teisę ginti pažeistas konstitucines teises ir laisves. Tokio reikalavimo nėra ir didžiojoje dalyje valstybių, kuriose egzistuoja individualaus konstitucinio skundo institutas, pavyzdžiui Vokietijoje, Slovėnijoje, Slovakijoje, Latvijoje, Kroatijoje, Gruzijoje“ teigia ŽTSI teisės programų koordinatorė Erika Leonaitė.

Dar 2010 m. ŽTSI atliktos advokatų apklausos duomenimis, Vilniuje preliminarus vidutinis individualaus konstitucinio skundo parengimo įkainis buvo 5919 Lt (1747 eurai), Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje – 3957 Lt (1146 eurai), Druskininkuose, Utenoje, Visagine, Marijampolėje, Prienuose – 3110 Lt (900 eurų).

Turi egzistuoti galimybė atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą terminą

Planuojama, kad asmens prašymas Konstituciniam Teismui turėtų būti pateiktas ne vėliau kaip per tris mėnesius po to, kai buvo priimtas galutinis teismo sprendimas jo byloje. Kadangi šiai taisyklei nėra numatyta jokių išimčių, ŽTSI siūlo suteikti galimybę Konstituciniam Teismui atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą terminą.

Asmens teises pažeidžiantys sprendimai neturėtų būti vykdomi

Įvykdžius sprendimą, kuris buvo priimtas vadovaujantis įstatymu arba kitu teisės aktu, pažeidžiančiu Konstitucijos ginamas asmens teises, asmeniui gali būti padaryta negrįžtama žala. Siekiant to išvengti, pateikėme siūlymą numatyti galimybę sustabdyti sprendimo vykdymą, kol Konstitucinis Teismas išnagrinės bylą.