EŽTT skundas dėl sąlygų Lietuvos užsieniečių registracijos centre

26 birželio, 2023

Prieglobsčio prašytojas iš Irako pateikė skundą EŽTT (Europos Žmogaus Teisių Teismui) dėl sulaikymo sąlygų laikotarpiu, praleistu Užsieniečių registracijos centre Kybartuose. Asmuo buvo sulaikytas Lietuvos sienos apsaugos pareigūnų prie Lietuvos-Baltarusijos sienos 2021 m. liepos mėn., tada perkeliamas į skirtingus registracijos centrus, kol 2021 m. rugsėjo mėn. atsidūrė Užsieniečių registracijos centre (URC) Kybartuose, įsikūrusiame anksčiau buvusiuose Kybartų pataisos namuose. Pareiškėjo peticija susijusi su gyvenimo sąlygomis Kybartų URC, laisvės atėmimu be aiškaus pagrindimo ar jo individualių aplinkybių vertinimo. Jis taip pat nurodė, kad nebuvo praktinės galimybės pateikti skundus ar gauti teisinę pagalbą dėl tokio laisvės atėmimo, nes valstybės teikta teisinė pagalba buvo neveiksminga.

Pareiškėjas nurodo, kad Kybartų URC nebuvo tinkamai pritaikytas prieglobsčio prašytojams. Taip pat mini, kad pirmasis oficialus sprendimas dėl jo de facto sulaikymo jam buvo įteiktas tik 2022 m. vasario mėn. Anot pareiškėjo, jo telefonas buvo konfiskuotas ir buvo neįmanoma susisiekti su valstybės paskirtu advokatu. Advokatas taip pat nebuvo susitikęs su juo asmeniškai ar atsakęs į jo žinutes, kad įvertintų individualius prieglobsčio prašytojo poreikius. Pareiškėjas peticijoje kelia Konvencijos 3 ir 5 straipsnių pažeidimo klausimus; šie straipsniai reglamentuoja kankinimų draudimą ir teisę į laisvę ir saugumą.

Teismo pateikti klausimai bylos šalims susiję su galimais Konvencijos pažeidimais, įskaitant tai, ar sąlygos Kybartų URC prilygo žeminančiam ir nežmoniškam elgesiui, ir ar pareiškėjui buvo suteiktos veiksmingos priemonės jo skundams nagrinėti. Teismas taip pat kelia klausimą, ar šiam prieglobsčio prašytojui nuo 2021 m. liepos iki 2022 m. birželio ir vėlesniais laikotarpiais taikytos gyvenimo sąlygos prilygo laisvės atėmimui. Teismas kelia ir papildomą klausimą, ar toks laisvės atėmimas atitiko Konvencijos 5 straipsnio 1 dalies reikalavimus: ar buvo galimybė peržiūrėti laisvės atėmimo teisėtumą teisme, ir ar pareiškėjas turėjo veiksmingą prieigą prie nemokamos teisinės pagalbos. 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga 2022 m. sausio 24 d. paskelbė ataskaitą po vizito Kybartų URC, kurioje konstatatavo, kad sąlygos kai kuriuose centro sektoriuose prilygo orumą žeminančiam elgesiui, o kituose centro sektoriuose buvo prielaidos tokiam elgesiui atsirasti. Ataskaitoje taip pat daroma išvada, kad faktinių laisvės apribojimų pobūdis Kybartų URC prilygo sulaikymo požymiams. Ataskaitoje taip pat minima, kad centre nebuvo tinkamai užtikrinama užsieniečių teisė į valstybės garantuojamą teisinę pagalbą bei nebuvo tinkamai teikiama informacija apie galimybes tokia pagalba pasinaudoti. 

Informacija parengta kaip dalis „Kirtus sieną“ projekto. Projektas „Kirtus sieną – migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių stebėsena ir advokacija“ yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

Nuotrauka: Larry Farr I Unsplash