„Amnesty International“ ataskaita – žmogaus teisių padėtis pasaulyje ir Lietuvoje

26 vasario, 2018

Tarptautinė žmogaus teisių gynimo organizacija „Amnesty International“ kasmet skelbia ataskaitą, kurioje vertina pasaulinę žmogaus teisių padėtį. Naujausioje ataskaitoje apžvelgiama situacija 2017/2018 metais bei įvardijamos pagrindinės žmogaus teisių problemos.

Universalūs iššūkiai žmogaus teisėms

Pasak Amnesty, konfliktai, griežtos taupymo priemonės ir stichinės nelaimės 2017 metais pastūmėjo daugelį pasaulio žmonių į gilesnį skurdą ir nesaugumą; milijonai buvo priversti bėgti iš savo namų ir ieškoti prieglobsčio. Visose pasaulio regionuose diskriminacija išlieka plačiai paplitusi, o valstybių vyriausybės ir toliau pažeidžia teises į saviraiškos, asociacijų ir susirinkimų laisvę.

Dėmesys reprodukcinių teisių ir LGBT*asmenų padėčiai Lietuvoje

Organizacija atkreipė dėmesį į  seksualinių ir reprodukcinių teisių ribojimus ir LGBT* bendruomenės teises Lietuvoje. Apžvelgdama seksualines ir reprodukcines teises, Amnesty priminė Seimo svarstytą iniciatyvą griežtinti abortų atlikimo tvarką. Pagal svarstomą projektą, galimybė atlikti abortą būtų draudžiama arba labai apribota, išskyrus retas išimtis.

2017 metų liepą Prezidentės pasirašytose Lygių galimybių įstatymo pataisose šeimos nariai įvardijami kaip sutuoktiniai ar tiesioginiai palikuonys. Į šį apibrėžimą nėra įtraukiami nesusituokę partneriai, taigi, taip yra užkertamas kelias, be kita ko, ir tos pačios lyties partneriams būti teisėtai laikomais šeima.

Tarp teigiamų pokyčių įvardijamas Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas pakeisti asmens tapatybės dokumentus nurodant kitą lytį translyčiam asmeniui, neatlikusiam lyties keitimo procedūros. Taip pat Užsienio reikalų ministerijos pozicija dėl seksualinės orientacijos persekiojamų čečėnų, kuriems buvo suteiktos vizos gyvenimui Lietuvoje.

Slaptuose CŽV kalėjimuose kalintiems asmenims reikalingas tinkamas žalos atlyginimas 

Ataskaitoje minima ir Europos Žmogaus Teisių Teisme nagrinėjama šiuo metu Gvantaname kalinamo Abu Zubaydah byla. Abu Zubaydah teigia, kad 2005-2006 metais buvo kalinamas Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) įrengtame slaptame kalėjime Lietuvoje, o jo laikymo sąlygos prilygo kankinimui. Ataskaitoje primenama, kad Jungtinių tautų priverstinių dingimų komitetas ragino Lietuvą efektyviai ištirti jos dalyvavimą JAV vadovaujamoje ypatingųjų perdavimų ir slaptų sulaikymų programoje, surasti ir priversti atsakyti atsakingus asmenis bei suteikti aukoms tinkamą žalos atlyginimą.