EŽTT: teisė į laisvę ir saugumą bei teisė nebūti kankinamu vis dar neužtikrinamos

28 birželio, 2018

Pastarąjį mėnesį Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) priėmė keletą reikšmingų bylų prieš Lietuvą. Byloje T.K. prieš Lietuvą teismas pripažino Lietuvą pažeidus du Europos Žmogaus teisių konvencijos straipsnius: teisę nebūti kankinamu ir teisę į teisingą bylos nagrinėjimą. Nagrinėtoje byloje buvo nurodyta, kad toks elgesys, kai atitinkamos teisėsaugos institucijos suėmimo laikotarpiu (viso 5 mėnesius) atėmė ir negrąžino akinių suimtam asmeniui, nepaisant pakartotinių jo prašymų, žemina asmens orumą. Teismas taip pat nurodė, kad Lietuvos teismai nesiėmė visų priemonių iškviesti visų galimų bylos liudytojų, taip kartu pažeidžiant ir asmens teisę į sąžiningą bylos nagrinėjimą.

Tuo tarpu birželio 26 dieną EŽTT paskelbė kitą svarbų sprendimą byloje D.R. prieš Lietuvą. Šiuo sprendimu EŽTT pripažino, kad Lietuva pažeidė penktąjį Europos Žmogaus teisių konvencijos straipsnį dėl teisės į laisvę ir saugumą. Lietuvos institucijoms neteisėtai suvaržius pareiškėjos laisvę siekiant atlikti psichiatrinį įvertinimą, ir vėliau priverstinai ją hospitalizuojant vienerius metus psichiatrijos ligoninėje, buvo neteisėtai suvaržyta jos laisvė.