Pateikta peticija EŽTT dėl prieglobsčio procedūrų neprieinamumo ir negrąžinimo principo pažeidimo

24 sausio, 2023

2022 m. lapkritį pareiškėjų iš Sirijos vardu pateikta peticija Europos Žmogaus Teisių Teismui dėl prieglobsčio procedūrų neprieinamumo Lietuvoje ir negrąžinimo principo pažeidimo.

Pareiškėjai iš Sirijos pabėgo dėl jiems kylančios realios grėsmės tiek iš Sirijos vyriausybės, tiek iš karinių grupuočių, nuo kurių nukentėjo patys pareiškėjai ir jiems artimi asmenys. Į Lietuvą jie atvyko kirsdami Lietuvos-Baltarusijos sieną, tačiau kelis kartus buvo grąžinti atgal į Baltarusiją, nesuteikiant jiems galimybės pateikti prieglobsčio prašymų. Pareiškėjai iš Baltarusijos vėl atvyko į Lietuvos Respublikos teritoriją ir šį kartą, Europos Žmogaus Teisių Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, neleidžiančias jų grąžinti atgal į Baltarusiją, jiems leista pateikti prieglobsčio prašymus.

Peticijoje EŽTT keliamas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 2 straipsnio, garantuojančio teisę į gyvybę, ir 3 straipsnio, draudžiančio kankinimus ir kitokį nežmonišką ar žeminantį elgesį, pažeidimo klausimas dėl Lietuvos pareigūnų veiksmų neleidžiant pateikti prieglobsčio prašymų ir grąžinant pareiškėjus į Baltarusiją, kur jiems grėsė reali išsiuntimo atgal į Siriją rizika. Tokiu būdu buvo pažeistas tarptautinėje pabėgėlių teisėje ir žmogaus teisių teisėje įtvirtintas imperatyvus negrąžinimo principas, kuomet asmenų negalima grąžinti į valstybę, kur jiems galėtų grėsti persekiojimas, ar į trečiąją šalį, neįsitikinus, kad iš jos asmenys nebus grąžinti į kilmės šalį.

Peticijoje taip pat keliamas klausimas dėl Konvencijos 4 protokolo 4 straipsnio, draudžiančio kolektyvinius užsieniečių išsiuntimus, pažeidimo. Pareiškėjai buvo grupe grąžinti į Baltarusiją, neįvertinus jų individualių aplinkybių ir nesudarant galimybių apskųsti tokių sprendimų.

Konvencijos 3 straipsnio, draudžiančio kankinimus ir kitokį nežmonišką ar žeminantį elgesį, pažeidimo klausimas keliamas ir dėl nežmoniškų ir žeminančių gyvenimo sąlygų, kuriomis pareiškėjai buvo kelis kartus atstumti atgal į Baltarusiją. Pareiškėjams trūko maisto, vandens, prieglobos, jie buvo priversti nakvoti miške po atviru dangumi. Pareiškėjai buvo fiziškai ir psichologiškai išsekę, tarp pareiškėjų buvo ir vaikų, kurie atsidūrė ypatingai pažeidžiamoje, gyvybei grėsmingoje situacijoje. Tokia situacija susidarė dėl pareigūnų veiksmų, kurie buvo nesuderinami su Konvencijos 3 straipsnio reikalavimais.

Paraiškoje taip pat keliamas klausimas dėl Konvencijos 13 straipsnio, numatančio, jog turi egzistuoti efektyvios teisių gynimo priemonės, pažeidimo, kadangi pareiškėjai buvo grąžinti į Baltarusiją be jokių procesinių garantijų ir nepriimant formalių išsiuntimo sprendimų, kuriuos būtų galima skųsti teismui. Tad pareiškėjai, siekdami apsiginti nuo priverstinio išsiuntimo, neturėjo jokių veiksmingų savo teisių gynimo būdų.

Peticija EŽTT buvo pateikta Žmogaus teisių stebėjimo institutui bendradarbiaujant su advokatų kontora Spectrum Legis. Byla yra Žmogaus teisių stebėjimo instituto strateginio bylinėjimosi programos dalis. Programa siekiama esminių teisės taikymo trūkumų Lietuvos migracijos ir prieglobsčio sistemoje teisminio įvertinimo bei ydingos institucijų praktikos koregavimo.

Programa yra Open Society Foundations remiamo projekto „Kirtus sieną: migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių stebėsena ir advokacija“ dalis.