Prasideda kampanija „Tark NE interneto cenzūrai Europoje!”

6 kovo, 2018

ES baigia derinti naują pasiūlymą dėl cenzūros internete. Jį priėmus, turinys, kuriuo norite pasidalinti su draugais, bus filtruojamas ir draudžiamas botų. Taip norima apsaugoti autorių teises.

ŽTSI kartu su partneriais jungiasi prie kampanijos „Tark NE interneto cenzūrai Europoje!” ir ragina Europos parlamento narius balsuoti prieš pasiūlymą, kuris ribotų žodžio laisvę internete. Priėmus šį ES pasiūlymą dėl autorių teisių, „YouTube“, „Facebook“ ir kitos dalinimosi failais platformos bus priverstos įdiegti naujus algoritmus, kurie tikrins, ar vartotojų įkeliamame turinyje yra autorių teisių saugomų elementų. Botai spręs, kuo galite dalintis Jūs, ir kuo su Jumis gali dalintis kiti. Visa, kas gali sukelti problemų, bus šalinama ir draudžiama. Net jei problemos visiškai nereikšmingos.

Neproporcingas turinio filtravimas 

Autorių teisių apsauga svarbi visiems. Tačiau šis ES pasiūlymas nėra tinkama priemonė problemai spręsti. Norima, kad interneto paslaugų teikėjai, kaip antai „YouTube“ ir „Facebook“, tikrintų visą paprastų žmonių įkeliamą turinį, ir filtruotų bet ką, kas tik turi autorių teisių saugomų elementų. Pavyzdžiui, į šalintino turinio gretas galėtų patekti tokie vaizdo įrašai, kaip trumpas epizodas iš muzikos festivalio, kurio fone groja autorių teisių saugoma muzika. Įmonės, siekdamos išvengti baudų bus itin atsargios, todėl bet koks turinys, turintis bent menkiausią galimybę pažeisti autorių teises, būtų pašalinamas.

Atsiradus grėsmei dėl cenzūros internete ir žodžio laisvės ribojimo, kampanijos iniciatoriai ragina visus kreiptis į europarlamentarus ir parašyti jiems laišką, raginantį balsuoti prieš šią iniciatyvą.

Šaltinishttps://www.liberties.eu/lt/campaigns/apsaugokite-zodzio-laisve-kampanija-cenzura-internete/249