hrmi-youtube
LT
Projektai

Žmogaus teisių dėmens stiprinimas Lietuvos psichikos sveikatos politikoje

Projektu siekiama stiprinti žmogaus teisių dėmenį Lietuvos psichikos sveikatos politikoje stiprinant tarpsektorinio ir NVO bendradarbiavimo mechanizmus bei NVO atstovavimą priimant ir tobulinant viešosios politikos sprendimus….

Plačiau >

NETPRALAT mokymų medžiaga

Kviečiame susipažinti su mokymų „Efektyvi įtariamojo gynyba ikiteisminiame tyrime per veiksmingą komunikaciją“ savarankiškų studijų medžiaga. Ši medžiaga buvo parengta įgyvendinant projektą NETPRALAT (NETworking to strengthen…

Plačiau >

Tvari parama žmogaus teisėms per advokaciją ir švietimą

Projektu siekiama didinti paramą žmogaus teisėms viešosios politikos, visuomenės ir regioninių bendruomenių lygmenyse. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus sustiprintas tarptautinių žmogaus teisių standartų įgyvendinimas Lietuvoje,…

Plačiau >

Aktyvūs Europos piliečiai prieš neapykantos kalbą

Šio projekto tikslas yra didinti naujos Europos piliečių kartos supratimą apie neapykantos kalbos įtaką demokratiniam dalyvavimui ir europietiškoms vertybėms. Neapykantos kalba dažnai būna nukreipta į…

Plačiau >

ŽMOGAUS TEISIŲ LIETUVOJE APŽVALGA

Projektu siekiama apžvelgti esminių pilietinių teisių ir laisvių įgyvendinimą, problemas ir teigiamus pokyčius Lietuvoje 2018-2019 metų laikotarpiu. Ši periodinė apžvalga yra vienintelis leidinys, jau 15 metų aprašantis…

Plačiau >

EFEKTYVAUS ATSAKO Į NEAPYKANTOS NUSIKALTIMUS IR NEAPYKANTOS KALBĄ SKATINIMAS

Projektu siekiama stiprinti teisėsaugos pajėgumą efektyviai reaguoti į neapykantos nusikaltimus ir kalbą, mažinti neapykantos nusikaltimų latentiškumą, didinti pasitikėjimą tarp pareigūnų ir nukentėjusiųjų / pažeidžiamų bendruomenių,…

Plačiau >

PSICHIKOS SVEIKATA IR ŽMOGAUS TEISĖS – PARADIGMOS POSLINKIO IR POKYČIŲ SKATINIMAS LIETUVOJE, RYTŲ EUROPOS BEI EURAZIJOS REGIONE

Projektu siekiama prisidėti prie žmogaus teisėmis grįsto požiūrio ir susijusių principų integravimo į psichikos sveikatos politiką bei įvairių paslaugų spektro plėtrą Lietuvoje bei platesniame Rytų…

Plačiau >

Pagalba nukentėjusiems nuo neapykantos nusikaltimų

Užbaigiant tarptautinį projektą „Kovojant su neapykantos nusikaltimais ir neapykantos kalba“, kurį iš dalies parėmė Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa, Žmogaus teisių stebėjimo institutas…

Plačiau >

KANKINIMŲ PREVENCIJA: PRAKTIKA, STANDARTAI IR REGLAMENTAVIMAS RUSIJOJE, ŠIAURĖS IR BALTIJOS ŠALYSE

Projektu siekiama prisidėti prie efektyvesnės kankinimų prevencijos sistemos kūrimo Norvegijoje, Švedijoje, Lietuvoje ir Rusijoje. Šio tikslo bus siekiama suvienijant suinteresuotąsias šalis, dalijantis gerosios praktikos pavyzdžiais…

Plačiau >

Policijos ir NVO bendradarbiavimas siekiant užkirsti kelią neapykantos nusikaltimams Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje

Projektu siekiama stiprinti bendradarbiavimą tarp NVO ir valstybių teisėsaugos institucijų, siekiant užkirsti kelią neapykantos nusikaltimams, nukreiptiems prieš pažeidžiamas grupes Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Pažeidžiamas grupes…

Plačiau >

Projekto „Mokymų modulis pagal ES Nusikaltimų aukų direktyvą“ ataskaita

Ši ataskaita yra dalis Europos Sąjungos Teisingumo programos remiamo projekto, skirto Europos advokatų, prokurorų ir teisėjų mokymams apie nusikaltimų aukų poreikius ir teises, įtvirtintas 2012 m….

Plačiau >

Atmintinė žiniasklaidos atstovams: kaip rašyti apie smurtą prieš moteris?

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba su partneriais parengė atmintinę žurnalistams, kaip tinkamai pranešti apie vyrų smurto prieš moteris atvejus. Žiniasklaidoje pastebėję neetišką informaciją, aukų kaltinimą arba smurtautojo…

Plačiau >

ŽTSI pristato informacinę svetainę nukentėjusiems nuo nusikaltimų

Susidūrimas su nusikaltimu neabejotinai sukelia stresą, baimę ir kitus nemalonius pojūčius. Nors kiekvienas nuo nusikaltimo nukentėjęs asmuo įgyja tam tikras teises, tačiau ne kiekvienas žino…

Plačiau >

Žmogiškas bendravimas su nukentėjusiuoju – svarbi pasitikėjimo teisine sistema prielaida

Kiekvienais metais Lietuvoje daugiau nei 40 000 žmonių oficialiai pripažįstami nukentėjusiaisiais nuo nusikaltimų. Kadangi ne visi kreipiasi į policiją, realūs nuo nusikalstamų veiksmų nukentėjusių asmenų…

Plačiau >

Pradedamas vykdyti Žmogaus teisių organizacijų koaliciją sustiprinsiantis projektas

Žmogaus teisių organizacijų koalicija (ŽTOK) pradeda vykdyti Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio bendradarbiavimo stiprinimo projektą, finansuojamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) lėšomis. Aštuonios ŽTOK…

Plačiau >

Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui

Projekto tikslas – sistemiškai keliant verslo, viešojo sektoriaus ir visuomenės išprusimą lygių galimybių srityje, mažinti diskriminaciją darbo rinkoje Lygių galimybių įstatyme numatytais pagrindais. Laikotarpis 2017 04…

Plačiau >

Stop smurtui prieš moteris: nuo sąmoningumo didinimo iki nulinės tolerancijos aukų kaltinimui

Projekto tikslas – įgyvendinti praktinius įgalinimo veiksmus, šviečiamąsias veiklas ir sąmoningumo didinimo kampaniją tam, kad visuomenė ir specialistai geriau suvoktų skirtingas smurto artimoje aplinkoje formas,…

Plačiau >

Kovojant su neapykantos nusikaltimais ir neapykantos kalba

Šiuo projektu siekiama patobulinti paramą neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos aukoms. Dalindamiesi savo valstybių patirtimi bei mokydamiesi vieni iš kitų projekto partneriai identifikuos geriausius pranešimo…

Plačiau >

Veiksmingas nukentėjusiųjų teisių užtikrinimas

Vasario 10 d. Žmogaus teisių stebėjimo institutas ir Lietuvos policijos mokykla susitiko pirmajam projekto „Veiksmingas nukentėjusiųjų teisių užtikrinimas“ (JUST/2015/JACC/AG/VICT/9269) aptarimui. Projektu siekiama, kad teisėsaugos pareigūnai…

Plačiau >

Mokymų modulis apie ES Nusikaltimų aukų teisių direktyvą

Pagrindinis šio projekto tikslas – organizuoti mokymus apie  Direktyvą 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas…

Plačiau >

Policijos areštinių viduje: ES procesinių teisių įgyvendinimas

Projekto tikslas – nustatyti kaip praktiškai yra įgyvendinamos įtariamųjų teisės, kai jie patenka į policijos areštines. Stebėjimo metu surinkta informacija, bus panaudota siekiant užtikrinti garantijų,…

Plačiau >

Perdavus asmenį pagal Europos arešto orderį

Projektas skirtas suvokti kaip praktikoje vyksta asmenų perdavimo pagal Europos arešto orderį procesas ir bylos nagrinėjimas įvykdžius perdavimą, įvertinti šią praktiką ES teisinių standartų kontekste ir…

Plačiau >

Prieinamas pranešimas apie teises

Projekto tikslas – prisidėti prie ES direktyvos 2012/13 dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese įgyvendinimo, parengiant alternatyvaus įtariamiems asmenims įteikiamo pranešimo apie teises modelį ir įgyvendinant jį nacionalinėse…

Plačiau >

Stokholmo programa: teisės į advokatą ir teisės į nemokamą teisinę pagalbą užtikrinimas

Projekto tikslas – prisidėti prie baudžiamojo proceso garantijų stiprinimo, suteikiant advokatams (tiek privatiems, tiek dirbantiems Valstybinės teisinės pagalbos sistemoje) ir kitiems profesionalams žinių ir įgūdžių…

Plačiau >

E-mokymosi įrankių panaudojimas NVO tvarumo stiprinimui (įgyvendintas)

Projekto tikslas yra sustiprinti ŽTSI finansinį savarankiškumą ir tvarumą, sukuriant naują produktą – e.mokymosi kursą apie neveiksnumo instituto teisinę reformą Lietuvoje. Laikotarpis 2016 05 01 – 2016…

Plačiau >

ES Duomenų apsaugos reforma (įgyvendintas)

Pagrindinis šio projekto tikslas – prisidėti prie tinkamo duomenų apsaugos užtikrinimo ir Reglamento įgyvendinimo Lietuvoje, atliekant verslo ir individų informuotumo tyrimą apie ES duomenų apsaugos…

Plačiau >

T@LK – virtuali pagalba nusikaltimų aukoms

Projektas skirtas ištirti virtualios pagalbos nusikaltimų aukoms prieinamumą Europos Sąjungoje, šio modelio teikiamas galimybes bei sukurti įrankius pagalbos aukoms teikėjams, siekiantiems įdiegti šį pagalbos modelį savo…

Plačiau >

Tyrimas dėl teisės į informaciją direktyvos įgyvendinimo baudžiamajame procese (įgyvendintas)

Projekto tikslas – prisidėti prie sėkmingo 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese įgyvendinimo. Ši direktyva…

Plačiau >

Užtikrinant tvarų organizacijos vystymąsi

Projektas skirtas sustiprinti Žmogaus teisių stebėjimo instituto, kaip Europos Pilietinių Laisvių platformos nario, įgūdžius Europos Sąjungos lygmens komunikacijos ir advokacijos bei lėšų pritraukimo srityse. Laikotarpis…

Plačiau >

Žmogaus teisių e-gidas

Projekto tikslas – šviesti apie žmogaus teises, plėtojant į visuomenę orientuotą, universalią ir glaustą elektroninę žmogaus teisių švietimo ir savipagalbos priemonę: Žmogaus teisių e-Gidą.  Partnerystė Lietuva,…

Plačiau >

Human Rights in Lithuania 2013-2014: Overview (completed)

This projects focuses on the production of the “Human Rights Overview in Lithuania: 2013-2014” and aims at filling the gap of public human rights education…

Plačiau >

Effective Use of Social Media for Promotion of Human Rights in Lithuania (completed)

The purpose of the project is to launch two social-media campaigns tackling pressing human rights issues in Lithuania – ineffective child care reform and a crackdown on…

Plačiau >

Užtikrinant smurto šeimoje aukų teises (įgyvendintas)

Projektas skirtas tobulinti moterų teisių NVO, paramos aukoms paslaugų teikėjų ir teisės specialistų kompetencijas ir taip prisidėti prie efektyvesnio smurto artimoje aplinkoje aukų teisių užtikrinimo…

Plačiau >

The Practice of Pre-Trial Detention: Monitoring Alternatives and Judicial Decision-Making (completed)

  The overall objective of the project is to inform the development of future initiatives aiming to reduce the unnecessary use of pre-trial detention (PTD)…

Plačiau >

Advokatų mokymai apie ES Procesinių teisių veiksmų planą (įgyvendintas)

Projektas skirtas įgyvendinti mokymų programą apie naujas ES teisės į teisingą teismą direktyvas ir jų pritaikymą, siekiant įveikti sistemines ES teisminės sistemos problemas. Taip pat,…

Plačiau >
Daugiau