Žmogaus teisių e-gidas

1 vasario, 2015


Projekto tikslas – šviesti apie žmogaus teises, plėtojant į visuomenę orientuotą, universalią ir glaustą elektroninę žmogaus teisių švietimo ir savipagalbos priemonę: Žmogaus teisių e-Gidą. 


Partnerystė Lietuva, Latvija, Estija
Projekto akimirka 4_1
Rezultatai 

 

1. Sukurtas elektroninis e-Gido šablonas, ir tematinės dalys „Kas yra žmogaus teisės“, „Žmogaus teisių institucijos Lietuvoje“, „Duomenys ir privatumas“, „Sulaikymas ir suėmimas“, „Teisingas teismas“, „Imigracija“

2. 2015 lapkričio mėnesį Latvijoje suorganizuota unikali tarptautinė konferencija žmogaus teisių švietimo klausimais, pritraukusi daugiau nei šimtą dalyvių iš 6 valstybių. Konferencijos metu buvo diskutuojama apie formalaus ir neformalaus žmogaus teisių švietimo įrankius ir naujoves Baltijos šalyse ir pasaulyje

Į projektą investavo  

egidas-donorai