NVO veikla ginant viešąjį interesą neturėtų būti laikoma lobistine

27 gegužės, 2015

ŽTSI kartu su NVO teisės institutu pateikė pastabas Lobistinės veiklos įstatymo projektui, kuriose ragina netaikyti šio įstatymo nevyriausybinių organizacijų veiklai, kai šios siekia visuomeninės naudos arba gina viešąjį interesą.

Pagal dabar galiojantį Lobistinės veiklos įstatymą pelno nesiekiančių organizacijų veikla nėra laikoma lobistine. Naujuoju projektu siūloma nustatyti tris kategorijas asmenų, vykdančių lobistinę veiklą: lobistų konsultantų, įmonėse dirbančių lobistų ir organizacijose dirbančių lobistų. Organizacijose dirbantys lobistai apibrėžiami kaip pelno nesiekiančių organizacijų darbuotojai, kurių reikšmingą pareigų dalį sudaro lobistinė veikla.

Priėmus įstatymą, NVO darbuotojai, kaip ir privačius interesus atstovaujantys lobistai, privalėtų įsirašyti į lobistų sąrašą, mokėti valstybės nustatytą rinkliavą, VTEK nustatyta tvarka deklaruoti lobistinę veiklą dėl kiekvieno teisės akto ir teisės akto projekto ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto ar jo projekto pradžios, pateikti VTEK praėjusių kalendorinių metų lobistinės veiklos ataskaitą, laikytis Lobistų etikos kodekso reikalavimų.

Pastabose nurodoma, jog siūlomas teisinis reguliavimas, sulyginant komercinius ir kitus privačius  interesus atstovaujančių asmenų veiklą su NVO viešojo intereso gynimo veikla, yra nepagrįstas, prieštaraujantis Lietuvos tarptautiniams įsipareigojimams bei nesuderinamas su nacionaliniais teisės aktais. Toks reguliavimas neatsižvelgia į NVO veiklos tikslus ir jų atliekamą funkciją visuomenėje, ir yra neproporcingas šioms organizacijoms uždedamų pareigų atžvilgiu.

ŽTSI ir NVO teisės instituto vertinimu, projektas prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos nuostatoms bei Europos tarybos rekomendacijoms dėl nevyriausybinių organizacijų teisinio statuso (2007) ir gali turėti neigiamą poveikį NVO sektoriaus plėtrai.