Tyrimo ataskaita: teisė į psichikos sveikatą ir asmenų su psichosocialine negalia teisių užtikrinimas COVID-19 pandemijos metu Lietuvoje

20 gegužės, 2021

Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras teigia, kad žmogaus teisė į sveikatą yra viena pamatinių žmogaus teisių, apibrėžiančių orų gyvenimą. Pagaliau pripažinta, kad psichikos sveikata yra nemažiau svarbi už fizinę sveikatą. Tačiau, nepaisant visų įrodymų, kad be geros psichikos sveikatos negali būti ir geros fizinės sveikatos, niekur psichikos sveikata negauna tiek dėmesio ir investicijų, kiek fizinė. Pasauliui bandant sutarti, kaip investuoti į psichikos sveikatą, vis stipriau iškyla žmogaus teisių principais grįsto požiūrio svarba. Psichikos sveikata yra neatsiejama nuo žmogaus teisių, kadangi nelygybė, atskirtis, diskriminacija ir smurtas yra pagrindiniai veiksniai, žalojantys žmonių fizinę ir psichikos sveikatą.

Vis dėlto žmonės su negalia kasdien patiria stiprią diskriminaciją, kuri turi neigiamą poveikį ir jų psichikos sveikatai. Reaguodamos į tai, Jungtinės Tautos parengė Žmonių su negalia teisių konvenciją ir įtvirtino psichosocialinį negalios suvokimą. Teigiama, kad negalia kyla ne vien tik iš medicininių sutrikimų, o iš jų sąveikos su aplinkoje egzistuojančiomis kliūtimis – pavyzdžiui, neigiamomis visuomenės nuostatomis, informacijos ar aplinkos neprieinamumu – kurie trukdo visapusiškai dalyvauti visuomenėje lygiai su kitais asmenimis. Naudojamas terminas „psichosocialinė negalia“ vietoj anksčiau vartoto „psichikos negalia“ atskleidžia patiriamus tiek socialinius psichikos sveikatos sunkumus, tiek ir kliūtis visuomenėje, kurios nugalina žmones.

Psichikos sveikata šioje tyrimo ataskaitoje suvokiama kaip kontinuumas. Kiekvienas žmogus turi savų stiprybių ir reikmių, o visuomenėje susiduria su skirtingomis kliūtimis. Kiekvienas gali patirti psichikos sveikatos sunkumų ir kiekvienas turi turėti lygias teises gauti jam/jai reikalingą pagalbą. Toks supratimas artimas žmogaus teisėmis grįstai atsigavimo sampratai.

Šiuo tyrimu buvo siekiama įvertinti, kaip COVID-19 pandemijos metu buvo užtikrinta kiekvieno žmogaus teisė į psichikos sveikatą, teisė gauti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, bei žmonių su psichosocialine negalia teisės Lietuvoje.

Tyrimo ataskaitą parsisiųsti galite čia.