Teisė į psichikos sveikatą COVID-19 pandemijos metu

20 spalio, 2021

Šiame moksliniame straipsnyje aptariama tai, kad  psichikos sveikata ir žmogaus teisės yra neatsiejamos sritys ir viena nuo kitos tiesiogiai priklauso. Esama klinikinių, socialinių ir ekonominių priežasčių, taip pat moralinių ir teisinių įsipareigojimų gerinti psichikos sveikatos priežiūrą, siekiant įgyvendinti žmogaus teises. Ypatinga šios srities svarba iškyla susidūrus su pasauline COVID-19 pandemija.

ŽTSI kartu su partneriais – nevyriausybine organizacija Psichikos sveikatos perspektyvos – įgyvendintu tyrimu siekė įvertinti, kaip COVID-19 pandemijos metu buvo užtikrinta kiekvieno žmogaus teisė į psichikos sveikatą, teisė gauti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, ir žmonių, turinčių psichosocialinę negalią, teisės Lietuvoje. Taikyti metodai: internetinės apklausos, pusiau struktūruoti interviu ir fokusuota grupės diskusija.

Rezultatai pateikiami kompleksiškai atskleidžiant populiacijos psichikos sveikatos sunkumų patirtis, kliūtis gauti reikalingą paramą ir paslaugas, žmogaus teisių situaciją pandemijos metu. Pabrėžtina, kad reikia daugiau tyrimų, kokie yra ilgalaikiai pandemijos ir karantinų padariniai žmonių psichikos sveikatai, taip pat tyrimų, analizuojančių, kaip Lietuvoje būtų galima geriau užtikrinti ir apsaugoti psichikos sveikatos sunkumų turinčiųjų, ypač asmenų su psichosocialine negalia, žmogaus teises.

Tyrimo įgyvendinimui finansinę paramą suteikė Open Society Foundations.