Švietimas – pats veiksmingiausias ginklas, siekiant pakeisti pasaulį

1 gruodžio, 2015

“Švietimas – pats veiksmingiausias ginklas, siekiant pakeisti pasaulį” yra sakęs Nelsonas Mandela, pirmasis demokratiškai išrinktas Pietų Afrikos Respublikos prezidentas, 1993 m. apdovanotas Nobelio taikos premija

Pripažindamas švietimo įtaką tinkamam mūsų teisių užtikrinimui, Žmogaus teisių stebėjimo institutas dalyvavo tarptautinėje konferencijoje žmogaus teisių švietimo Baltijos šalyse klausimais.

Lapkričio 27 d. Rygoje vykusioje konferencijoje ŽTSI atstovė Jūratė Guzevičiūtė pabrėžė dvi šiuo metu Lietuvoje opias problemas: visų pirma, visuomenės žinios žmogaus teisių klausimais yra gana menkos,1 tačiau, svarbiau tai, kad žmonės nepasitiki valstybės institucijomis, dirbančiomis žmogaus teisių srityje, tad nesikreipia į jas, siekdami apginti savo teisių.2

Siekiant spręsti šias problemas, tikslinga ne tik edukuoti visuomenę apie jų turimas žmogaus teises ir jų gynimo būdus, tačiau kur kas svarbiau kelti valstybės pareigūnų kompetenciją ir žinias žmogaus teisių klausimais.

Būtent šiuo tikslu, ŽTSI sukūrė nuotolinio mokymosi platformą Be-ribu.lt. Jūratė Guzevičiūtė konferencijos dalyviams pristatė šį įrankį, skirtą valstybės tarnautojams, teisėsaugos pareigūnams, socialiniams darbuotojams bei kitiems specialistams mokytis jiems patogioje vietoje, jiems patogiu metu. Pilotinis Be-ribu.lt kursas, atviras ir plačiajai visuomenei – „Smurtas artimoje aplinkoje: ką turi žinoti kiekvienas profesionalas“ – startavo spalio vidurį ir jau turi virš 250 studentų.

Konferencijoje dalyvavęs Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro patarėjas viešiesiems ryšiams Sergejus Tichomirovas pabrėžė žmogaus teisių švietimo ir aktyvaus visuomenės dalyvavimo skatinimo būtinybę; taip pat akcentavo žmogaus teisių ir laisvių svarbą dabartiniame geopolitiniame kontekste, kuomet susiduriame su stipria anti-demokratine propaganda bei pabėgėlių krizės iššūkiais.

Rygos teisės mokyklos profesorius George Ulrich akcentavo, jog svarbu kurti žmogaus teisių kultūrą ir suprasti, kad mūsų visų pareiga yra gerbti žmonių skirtumus, pliuralizmą bei siekti, jog kiekvienas visuomenės narys galėtų gyventi oriai, o „tam ypatingai svarbus yra žmogaus teisių švietimas skirtingose visuomenės grupėse, pradedant moksleiviais ir baigiant medikais bei kitų sričių profesionalais“. Latvijos Konstitucinio Teismo teisėja Ineta Ziemele pabrėžė žmogaus teisių švietimo būtinybę visose Baltijos šalyse, kurios dalijasi panašia istorine atmintimi. „Šiose šalyse reikšminga dirbti su jaunesniąja karta, į ugdymo programas įtraukiant diskusiją apie globalius procesus ir pasaulio įvykius žmogaus teisių kontekste“, sakė ji.

Konferenciją organizavo Latvijos nevyriausybinė organizacija Baltic Human Rights Society, su kuria ŽTSI bei Estijos žmogaus teisių centras šiuo metu vykdo žmogaus teisių švietimo projektą „Žmogaus teisių gidas“ trijose Baltijos valstybėse.

 

1 – 2014 m. visuomenės nuomonės apklausų duomenimis, 40% respondentų teigė neturintys pakankamai informacijos apie žmogaus teises.

2 – 2014 m. visuomenės nuomonės apklausų duomenimis, 95% respondentų, manančių, kad jų žmogaus teisės buvo pažeistos, teigė niekur nesikreipę pagalbos; 66,4% iš jų dėl to, jog nesitiki, kad tai padės.