MRU Teisės fakultetas ir Žmogaus teisių stebėjimo institutas stiprina bendradarbiavimą žmogaus teisių srityje

9 gruodžio, 2015

Gruodžio 8 d., artėjant Tarptautinei žmogaus teisių dienai, Mykolo Romerio Universiteto Teisės fakultetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Žmogaus teisių stebėjimo institutu. Šalys įsipareigojo dirbti kartu planuojant ir vykdant įvairias iniciatyvas žmogaus teisių srityje, atliekant tyrimus bei organizuojant žmogaus teisių mokymus.

Susitikimo su Teisės fakulteto dekane prof. dr. Lyra Jakulevičiene metu, Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorės pavaduotoja Natalija Bitiukova atkreipė dėmesį į šiais metais įgyvendintas svarbias ir ypač lauktas teisines reformas žmogaus teisių srityje: teisinio neveiksnumo instituto reformą, vaikų globos įstaigų pertvarką, reikšmingus pokyčius baudžiamojo proceso reglamentavime, kurie numato daugiau garantijų nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, bei pasikeitusią suėmimo skyrimo tvarką.

„Žmogaus teisių užtikrinimas – tai tęstinis darbas, kuriam vien tinkamo teisinio reguliavimo nepakanka. Ateinančiais metais Žmogaus teisių stebėjimo institutas vertins teisinių reformų efektyvumą, bei, pasitelkdamus tokius įrankius kaip nuotolinių mokymų plaforma Be-ribu.lt, sieks užtikrinti, kad tiek institucijų požiūris, tiek teisės taikymo praktika atitiktų aukščiausius žmogaus teisių standartus”, savo planais dalinosi N. Bitiukova.

Anot Žmogaus teisių stebėjimo instituto atstovės, siekiant šių tikslų nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimas su akademine bendruomene yra be galo svarbus. “Džiaugiamės, kad ateinančiais metais prie jų įgyvendinimo dirbsime kartu su MRU Žmogaus teisių laboratorijos ekspertais”.

Teisės fakulteto dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė pabrėžė, kad „švietimas žmogaus teisių klausimais niekuomet nepraras aktualumo, nes susiduriama su vis naujais žmogaus teisių iššūkiais. Todėl neatsitiktinai jas analizuoti ir teikti sprendimų siūlymus praktikams 2015 metais sukurta MRU Žmogaus teisių laboratorija. Laboratorijos ekspertai jau teikia siūlymus pabėgėlių perkėlimo klausimais, vertina peticijų teikimo  Europos Žmogaus Teisių Teismui (EŽTT) galimybes bei žmogaus teisių rizika versle. Neįsivaizduojame šio darbo kitaip, nei bendrai su tikrais žmogaus teisių apsaugos profesionalais – Žmogaus teisių stebėjimo institutu ir kitomis žmogaus teisių organizacijomis Lietuvoje.”

Tarp aktualiausių žmogaus teisių iššūkių Lietuvoje ir Europoje prof. L.Jakulevičienė mini dėl padidėjusio pabėgėlių ir migrantų skaičiaus Europoje kylančias ksenofobijos ir rasizmo bangas; karo propagandos ar neapykantos kurstymą „informacinio karo” kontekste; tautinių mažumų kalbinių teisių užtikrinimą; teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, privataus gyvenimo apsaugos, kalinimo orumą žeminančiomis sąlygomis bei neteisėto sulaikymo klausimus, nukentėjusiojo padėtį baudžiamajame procese.

Vis dar išlieka aktualus EŽTT sprendimų bylose L. prieš Lietuvą bei Paksas prieš Lietuvą įgyvendinimo klausimas, o šiemet jau priimtas pirmasis EŽTT sprendimas dėl pakartotinių žmogaus teisių pažeidimų byloje Sidabras ir kiti prieš Lietuvą, dėl Lietuvos įstatymų leidėjo delsimo priimti reikiamas įstatymo pataisas.

Jakulevičienė pastebi, kad „nors kai kurie EŽTT sprendimai gali būti Lietuvai nemalonūs ar politiškai skausmingi, mes tuo ir skiriamės nuo nedemokratinių valstybių, kad pripažįstame teisės, taip pat ir tarptautinės, viršenybę tais klausimais, kuriais sutikome priimti tarptautinius įsipareigojimus.“

Daugiau informacijos: Lyra Jakulevičienė, MRU, 869928893; Natalija Bitiukova, ŽTSI, 852314675

Apie MRU Žmogaus teisių laboratoriją: ŽTL jungia žmogaus teisių srities praktikus ir tyrėjus. Laboratorija vykdo nacionalinius ir tarptautinius žmogaus teisių tyrimus, veda mokymus praktikams įvairiais žmogaus teisių klausimais, atlieka kreipimosi į Europos žmogaus teisių teismą galimybių analizę, žmogaus teisių poveikio verslui vertinimą ir rengia pasiūlymus kaip gerinti žmogaus teisių padėtį. Laboratorija specializuojasi nediskriminavimo, migrantų, pabėgėlių, kitų pažeidžiamų asmenų teisių apsaugos ir kitose srityse.

Apie Žmogaus teisių stebėjimo institutą: ŽTSI yra 2003 metais įkurta nevyriausybinė organizacija, siekianti ugdyti atvirą ir demokratinę visuomenę užtikrinant žmogaus teises ir laisves. ŽTSI ekspertai atlieka tyrimus, rengia ataskaitas, vykdo strateginį bylinėjimąsi, advokaciją, dalyvauja teisėkūros procese bei organizuoja pareigūnų ir verslo mokymus ir nuotolinius žmogaus teisių kursus. ŽTSI prioritetinės veiklos sritys: įtariamųjų ir suimtųjų teisės, nukentėjusiųjų nuo nusikalstamų veikų teisės, lygių galimybių užtikrinimas, teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą ir duomenų apaugą, saviraiškos ir informacijos laivė.