Suėmimas Centrinėje ir Rytų Europoje bei buvusiose Sovietų Sąjungos šalyse (2013)

12 gruodžio, 2013

2013 m. Vengrijos Helsinkio komitetas pristatė tyrimą, apžvelgiantį suėmimo tvarką numatančius įstatymus ir praktiką Centrinėje ir Rytų Europoje (CRE) bei buvusiose Sovietų Sąjungos šalyse. Žmogaus teisių stebėjimo institutas buvo viena iš atliekant tyrimą dalyvavusių organizacijų.

Pagal nacionalinę ir tarptautinę teisę suėmimas turėtų būti naudojamas tik kaip kraštutinė priemonė. Tačiau šis tyrimas parodo visai kitokią situaciją. Tikimybė, kad prokurorui pareikalavus CRE ir buvusios Sovietų Sąjungos regiono šalyse laukiantiems teismo nuosprendžio bus pritaikytas suėmimas siekia 80 proc. Kai kuriose šalyse pastebimos didelį nerimą keliančios tendencijos, pvz., Gruzijoje, Vengrijoje ar Kazachstane, o taip pat ir Lietuvoje tikimybė, kad teismas leis suimti įtariamąjį, siekia net daugiau nei 90 proc.

Suimtieji yra priversti kalinimo įstaigoje praleisti iki kelerių metų savo gyvenimo. Tokia situacija išlieka nepaisant aiškių tarptautinių standartų, nurodančių taikyti kiek įmanoma trumpesnį suėmimo terminą. 2011 m. Vengrijoje daugiau nei 300 žmonių buvo suimti ilgiau nei vieneriems metams; Lenkijoje tokioje situacijoje buvo atsidūrę daugiau nei 2000 žmonių. Labiausiai nepasisekė suimtiesiems Turkijoje – remiantis šios šalies teisine sistema išskirtiniais atvejais suėmimas gali trukti net iki dešimties metų.

Į tyrimą įtrauktose CRE ir buvusios Sovietų Sąjungos šalyse šiuo metu yra suimta apie ketvirtis milijono žmonių. Vidutiniškai ketvirtadalis visų laisvės atėmimo įstaigose esančių asmenų yra suimtieji. Gruzijoje ir Rusijoje kalinių yra daugiau nei pusė tūkstančio 100 tūkst. gyventojų, aukštus rodiklius turi ir Kazachstanas (337,9 kalinių/100 tūkst. gyv.), Ukraina (336,5). Tuo tarpu Lietuva yra viena pirmųjų valstybių Europos Sąjungoje pagal kalinių tenkančių vienam gyventojui kiekį (308,9 kalinių/100 tūkst. gyv.). Aukščiausiu asmenų suėmime skaičiumi pasižymi Juodkalnija – joje daugiau nei pusę įkalintųjų sudaro suimtieji laukiantys teismo sprendimo.

Tyrimo tekstas buvo parengtas anglų ir rusų kalbomis. Taip palite susipažinti su tyrimo santrauka anglų kalba. Daugiau informacijos apie Vengrijos Helsinkio komiteto vykdomą kampaniją nukreiptą prieš piktnaudžiavimą suėmimu rasite organizacijos tinklapyje.