Pastabos Europos Komisijai dėl ES baudžiamosios teisės aktų, reglamentuojančių suėmimą, taikymo

21 gruodžio, 2011

2011 m. lapkričio 25 d. Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su penkiomis kitų šalių nevyriausybinėmis organizacijomis Europos Komisijai ir Europos Parlamentui (toliau – EP) pateikė pastabas dėl Europos Komisijos parengtos Žaliosios knygos dėl ES baudžiamosios teisės aktų, reglamentuojančių suėmimą, taikymo (angl. Green Paper on the application of EU criminal justice legislation in the field of detention).

Pastabose nevyriausybinės organizacijos apžvelgė įmanomas alternatyvas ikiteisminiam įkalinimui, nesusijusias su laisvės atėmimu, aptarė įstatymais nustatytą maksimalų ikiteisminio kalinimo laikotarpį bei poreikį numatyti reguliarią ikiteisminio įkalinimo teisminę kontrolę. Kartu buvo pateiktos rekomendacijos dėl vaikų suėmimo taikymo praktikos bei laisvės atėmimo vietų monitoringo, ypatingai tų, kuriose laikomi asmenys ikiteisminio tyrimo metu.

Gruodžio 15 dieną Europos Parlamentas, atsižvelgęs į nevyriausybinių organizacijų pastabas, priėmė rezoliuciją, kuria kvietė imtis skubių priemonių, siekiant pagerinti nerimą keliančią suėmimo ir sulaikymo vietų būklę visoje ES, bei ragino imtis veiksmų, siekiant užtikrinti kalinių pagrindinių teisių apsaugą bei nustatyti minimalius kalinimo sąlygų standartus visose ES valstybėse narėse.

Europarlamentarai atkreipė dėmesį į 2011 m. birželio 14 d. Europos Komisijos parengtą Žaliąją knygą, kurioje akcentuota nerimą kelianti kalėjimų perpildymo praktika, aukštas ikiteisminio tyrimo  sulaikytųjų bei suimtųjų, bei asmenų su psichikos sutrikimais laisvės atėmimo vietose skaičius bei mirčių ir savižudybių kalėjimuose atvejai.

EP pabrėžė, jog kalėjimo sąlygos turi nepažeisti įtariamųjų ar kaltinamųjų asmenų orumo bei kitų jų teisių, įskaitant ir nežmoniško ar žeminančio elgesio draudimą. Suėmimas turi likti išimtinė priemonė, taikoma tik laikantis griežtų sąlygų ir ribotą laikotarpį. Siekiant sumažinti tikimybę dėl pakartotinių nusižengimų, būtina kaliniams sudaryti tinkamas sąlygas bei galimybes pasiruošti grįžimui į visuomenę, sakė EP nariai.

Valstybės narės dažnai pažymi, jog siekiant gerinti kalėjimų sąlygas yra būtinos papildomos lėšos, todėl Europos Parlamentas ragino sukurti atskirą ES biudžeto eilutę, siekiant įpareigoti valstybes nares laikytis įtvirtintų standartų. Taip pat EP ragino ES lygiu įdiegti priemones, kurios numatytų nacionalinių parlamentų bei Europos Parlamento nariams teises vizituoti kalėjimus visoje ES.

2009-2010 m. kalinių skaičius visoje Europos Sąjungoje siėkė 633 909.

Nevyriausybinių organizacijų pastabas (anglų k.) rasite čia.

Europos Komisijos Žaliąją knygą dėl ES baudžiamosios teisės aktų, reglamentuojančių suėmimą, taikymo (anglų k.) rasite čia.

Europos Parlamento rezoliucija dėl kalinimo sąlygų Europos Sąjungoje (anglų k.) rasite čia.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *