Rekomendacijos veiksmingam atsakui į neapykantos nusikaltimus prieš žmones, turinčius negalią, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje

7 balandžio, 2020

Nusikaltimai prieš žmones, turinčius negalią, plačiai paplitę visame pasaulyje. Nepaisant to, visose trijose Baltijos šalyse labai trūksta duomenų ir statistikos apie asmenis su negalia kaip nusikaltimų, įskaitant neapykantos nusikaltimus, aukas. Šiose trijose šalyse pastebimos panašios tendencijos – neapykantos nusikaltimai prieš žmones, turinčius negalią neatpažįstami, neregistruojami ir netiriami.

 

Žmogaus teisių stebėjimo instituto kartu su Lietuvos negalios organizacijų forumu ir užsienio partneriais parengtos rekomendacijos skirtos trims skirtingoms suinteresuotoms grupėms:

1) sprendimų priėmėjams;

2) teisėsaugos institucijoms ir paramą nusikaltimų aukoms teikiančioms tarnyboms ir organizacijoms;

3) nevyriausybinėms organizacijoms ir žmonių, turinčių negalią, bendruomenei.

Kiekvienai Baltijos šaliai pateikiamos tikslinės rekomendacijos. Taip pat esama bendrų rekomendacijų dėl teisinio reguliavimo tobulinimo, praktikos pokyčių ir supratimo apie poreikį atpažinti ir tinkamai reaguoti į neapykantos nusikaltimus prieš žmones, turinčius negalią, didinimo.

Papildomomis rekomendacijomis siekiama didinti plačiosios visuomenės informuotumą apie asmenis, turinčius negalią, ir jų žmogaus teises, tokias kaip pagarba jų orumui, išankstinių nuostatų mažinimas, socialinės įtraukties didinimas ir visų paslaugų prieinamumas, įskaitant galimybę kreiptis į teismą ir gauti nusikaltimų aukoms teikiamą paramą.

Rekomendacijos anglų kalba čia.

Rekomendacijos parengtos įgyvendinant projektą „Policijos ir NVO bendradarbiavimas, siekiant užkirsti kelią neapykantos nusikaltimams Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje“, finansuotą pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą (2014–2020), sutarties nr. 809533–PONGO–REC-AG-2017/REC-RRAC-RACI-AG-2017. Visa atsakomybė už rekomendacijų turinį tenka jų autoriams. Rekomendacijų turinys negali būti vertinamas kaip atspindintis Europos Komisijos nuomonę ar požiūrį.

 

Projektą iš dalies remia Europos Sąjunga