Veiksmingas nukentėjusiųjų teisių užtikrinimas

13 vasario, 2017

Vasario 10 d. Žmogaus teisių stebėjimo institutas ir Lietuvos policijos mokykla susitiko pirmajam projekto „Veiksmingas nukentėjusiųjų teisių užtikrinimas“ (JUST/2015/JACC/AG/VICT/9269) aptarimui.

Projektu siekiama, kad teisėsaugos pareigūnai įgytų jiems reikalingų žinių ir priemonių atliepiant nukentėjusiųjų poreikius, o nukentėję asmenys baudžiamajame procese jaustųsi saugiau ir tvirčiau.

Bus apmokyta daugiau nei 300 pareigūnų ir lektorių

Europos Sąjungos Teisingumo programos remiamo projekto metu bus rengiama metodinė ir mokymų medžiaga pareigūnams bei vykdomi intensyvūs mokymai dešimtyje Lietuvos apskričių. Iš viso planuojama apmokyti daugiau nei 300 pareigūnų ir lektorių.

Antraisiais projekto metais bus organizuojamos nacionalinė ir tarptautinė konferencijos, kuriose baudžiamosios teisės praktikai turės galimybę pasidalinti patirtimi įgyvendinant ES Nusikaltimų aukų direktyvos nuostatas.

Nukentėjusieji ras informaciją internete

Projekto metu bus sukurta informacinė svetainė nukentėjusiesiems, kurioje šie ras informaciją apie savo teises, baudžiamąjį procesą, pagalbos gavimo galimybes. Informacija nukentėjusiems bus teikiama ir informaciniais bukletais, išleistais lietuvių, lenkų, rusų ir anglų kalbomis.

Projekto pabaigoje bus rengiama plati visuomenės švietimo apie nukentėjusiųjų teises kampanija.

Projekto pradžia: 2017 m. vasario 1 d.

Projekto vykdantieji partneriai: Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Lietuvos policijos mokykla

Asocijuoti partneriai: Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra, Victim Support Europe

Projektą remia Europos Sąjungos Teisingumo programa