hrmi-youtube
LT

Nevyriausybinės organizacijos reiškia susirūpinimą teisine šeimų įvairovės apsauga

2016 / 09 / 26

Nevyriausybinės organizacijos – Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI), Lietuvos žmogaus teisių centras (LŽTC) bei Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL – reaguodamos į Seimo narių pastangas siaurinti konstitucinę šeimos sampratą bei populistinius kai kurių rinkimuose dalyvaujančių politinių partijų ir jų kandidatų pareiškimus šeimos politikos srityje, primena: „Visos šeimos – vienodai svarbios!” Todėl Lietuvos gyventojai yra kviečiami pasirašyti kreipimąsi į Seimo narius, kurį galima rasti www.laisva.lt, ir tokiu būdu parodyti, jog politikai neturėtų kištis į žmonių privatų gyvenimą.

Rudens sesijos metu Seimas planuoja svarstyti Konstitucijos 38-ojo straipsnio pataisą, įtvirtinančią, jog „Šeima sukuriama sudarius santuoką. […] Šeima taip pat kyla iš motinystės ir tėvystės“. Toks pasiūlymas ne tik prieštarauja valstybės tarptautiniams įsipareigojimams, bet ir diskriminuoja įvairias Lietuvos šeimas.

Šia kampanija išreiškiame nepritarimą į Seimo rudens sesijos darbotvarkę įtrauktoms Konstitucijos 38-ojo straipsnio pataisoms bei įvairias šeimas diskriminuojantiems politikų ir visuomenės veikėjų pasisakymams“, – teigia viena iš kampanijos #LAISVA_LT iniciatorių ŽTSI advokacijos vadovė Mėta Adutavičiūtė. „Šeimos Lietuvoje turėtų būti stiprinamos konkrečiomis priemonėmis, o ne deklaratyviais pareiškimais apie būtinybę apsaugoti vienintelį šeimos modelį. Apgailestaujame, jog šeimos samprata yra manipuliuojama ir artėjančių rinkimų kontekste“, sako LŽTC direktorė Birutė Sabatauskaitė.

Kampanijos #LAISVA_LT metu platformoje www.laisva.lt ir socialiniuose tinkluose 7 vaizdo klipai ir 10 fotografinių istorijų primins, kokios skirtingos ir įvairios yra Lietuvos šeimos. Šias šeimas vienija meilė, pagarba, ištikimybė, rūpestis, tarpusavio supratimas, o tokios vertybės gali būti puoselėjamos ne tik santuokos pagrindu sudarytose šeimose. Pristatomose istorijose ir vaizdo klipuose apie savo šeimas atvirai prabils:

Socialinės kampanijos #LAISVA_LT metu surinkti elektroninio kreipimosi www.laisva.lt parašai bus įteikti Seimo nariams, raginant juos nepritarti Konstitucijos 38-ojo straipsnio pataisoms ir užtikrinti visų be išimties Lietuvos šeimų teisę gyventi be diskriminacijos ir būti gerbiamomis bei ginamomis savo valstybės. Socialiniuose tinkluose įvairių Lietuvos šeimų istorijos bus pristatomos rugsėjo 26 – spalio 6 dienomis.