Lygių galimybių įgyvendinimo vadovas darbdaviams

15 sausio, 2019

Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su Lygių galimybių kontrolierės tarnyba išleido gerosios praktikos leidinį „Lygių galimybių įgyvendinimo vadovas darbdaviams”.

Vadove pateikiama aktuali informacija ir praktiniai patarimai darbdaviams ir jų atstovams, kaip užtikrinti lygias galimybes ir nediskriminavimą įvairiose darbo santykių srityse: priimant į darbą, sudarant darbo sąlygas, suteikiant profesinio tobulėjimo galimybes, atlyginant už darbą, ir kitose. Vadove darbdabiai taip pat ras išsamių patarimų ir gerosios praktikos pavyzdžių, kaip tinkamai pritaikyti sąlygas darbuotojams, turintiems negalią.

Vadovas parengtas atsižvelgiant į naujausius lygias galimybes reguliuojančių įstatymų reikalavimus. 2016 m. priimta nauja Darbo kodekso redakcija įtvirtino naujas pareigas darbdaviams dėl lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimo, pavyzdžiui, daugiau nei 50 darbuotojų samdantys darbdaviai privalo priimti lygių galimybių politiką ir jos įgyvendinimo priemones bei supažindinti su šiais dokumentais darbuotojus.