JUSTICIA leidiniai apie žmogaus teises baudžiamajame procese (2013)

21 spalio, 2013

2013 m. JUSTICIA tinklas, bendradarbiaudamas su Žmogaus teisių stebėjimo institutu ir kitomis ES nevyriausybinėmis organizacijomis, pristatė du leidinius apie įtariamojo teisių apsaugą vykdant baudžiamąjį procesą (anglų k.).

Pirmasis leidinys apžvelgia valstybės finansuojamos teisinės pagalbos teikimo sistemų atitikimą standartams, kylantiems iš Europos žmogaus teisių konvencijos ir Europos žmogaus teisių teismo praktikos. Leidinyje aptariamos 7 ES valstybių teisinės pagalbos sistemos – Airijos, Anglijos ir Velso, Bulgarijos, Čekijos, Graikijos, Lietuvos ir Vokietijos.

Antrasis leidinys pateikia vertimo žodžiu ir raštu paslaugų baudžiamajame procese vertinimą šešiose ES valstybėse: Airijoje, Anglijoje ir Velse, Čekijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje. Apžvalgoje tikrinama, ar reglamentavimas minėtosiose valstybėse atitinka iš ES direktyvos dėl teisės į vertimą žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese kylančius reikalavimus.

JUSTICIA – 2012 m. organizacijos Irish Council for Civil Liberties įkurtas nevyriausybinių organizacijų tinklas, dirbantis asmens teisių apsaugos baudžiamajame procese ir nusikaltimų aukų teisių apsaugos srityse. Tinklo veikloje dalyvauja nevyriausybinės organizacijos iš 10 ES valstybių, tarp jų – ir Žmogaus teisių stebėjimo institutas.

JUSTICIA tinklas šiais metais pristatė jau šešis leidinius apie nusikaltimų aukų bei įtariamųjų baudžiamajame procese teises. Daugiau informacijos apie patį JUSTICIA tinklą ir jo veiklą rasite oficialioje svetainėje.