Praktinis vadovas: laisvės atėmimo vietų stebėsena, siekiant užkirsti kelią kankinimams ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ar baudimui

7 spalio, 2019

Šis leidinys yra praktinis vadovas, skirtas laisvės atėmimo vietų stebėsenai, siekiant užkirsti kelią kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ar baudimui. Šis vadovas parengtas bendrų klausimų ir atsakymų forma, pateikiant vietinės praktikos pavyzdžių iš keturių šalių: Rusijos, Lietuvos, Norvegijos ir Švedijos.

Praktinis vadovas yra skirtas NVO, NPM atstovams ir kitiems specialistams, turintiems įgaliojimus arba leidimą lankyti laisvės atėmimo vietas ar vykdyti jų stebėseną bet kurioje šalyje, siekiant užkirsti kelią kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ar baudimui. Taip pat asmenims, norintiems pradėti žmogaus teisių stebėseną laisvės apribojimo vietose, pavyzdžiui, kalėjimuose, socialinės globos namuose ar psichiatrijos ligoninėse.

Leidinys taip pat yra ir rusų kalba.

Su Lietuvos, Rusijos, Norvegijos ir Švedijos kankinimų prevencijos sistemų apžvalga anglų kalba galima susipažinti čia.

 

 

Šį leidinį remia Šiaurės ministrų taryba.