Ekspertų grupė ieškojo sprendimų, kaip veiksmingiau užtikrinti nukentėjusiųjų teises

2 gegužės, 2017

Balandžio 27-28 d. ŽTSI surengė tarptautinės ekspertų grupės susitikimą, vykdant projektą „Veiksmingas nukentėjusiųjų teisių užtikrinimas“.

Dvi dienas trukusio intensyvaus susitikimo metu policijos, prokuratūros ir nevyriausybinių organizacijų ekspertai rengė apmatus teisėsaugos pareigūnų mokymams ir praktiniam vadovui, skirtam bendravimui su nukentėjusiaisiais.

Darbo grupėse metu, ekspertai siekė nustatyti, kokių poreikių turi nukentėjusieji įvairiose baudžiamojo proceso stadijose bei kaip pareigūnai gali tinkamai į šiuos poreikius atsakyti.

Ypač daug dėmesio buvo skirta pažeidžiamoms nusikaltimų aukoms – vaikams, žmonėms su negalia, taip pat nukentėjusiems nuo specifinių nusikaltimų – smurto šeimoje, seksualinės prievartos, prekybos žmonėmis.

Susitikimo metu sukauptos ekspertinės žinios bei konkretūs patarimai, kaip tinkamai bendrauti su įvairių poreikių turinčiais nukentėjusiaisiais, bus įtraukti į praktinį vadovą pareigūnams ir pareigūnų mokymų programą.

Planuojama, jog vadovas bus išleistas iki šių metų pabaigos, o mokymai prasidės 2018 m. pradžioje.

Susitikime dalyvavo: Lietuvos policijos mokyklos, Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Vilniaus apygardos prokuratūros, Vilniaus apylinkės prokuratūros, Švedijos policijos mokymo instituto, centro „KOPZI”, Lygių galimybių plėtros centro, VšĮ „Paramos vaikams centras”, „Vilties”, VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos” ir ŽTSI atstovai/ės.