Drastiškai blogėjant vaikų ir jaunimo psichikos ir fizinei sveikatai, parengėme pasiūlymų paketą institucijoms

2 balandžio, 2021

Mokslinių tyrimų rezultatai rodo drastiškai blogėjančią vaikų ir jaunimo psichikos ir fizinės sveikatos būklę, kuriai didžiulę įtaką daro karantino metu žymiai išaugęs technologijų naudojimas.

Todėl mes, drauge su Vilniaus universiteto Psichologijos instituto mokslininkų tyrėjų komanda, vadovaujama prof. dr. Romos Jusienės ir Skaitmeninės etikos centru bei didžiuliu būriu kitų vaikų ir jaunimo gerove Lietuvoje besirūpinančių organizacijų, parengėme ir išplatinome  viešą kreipimąsi su pasiūlymais institucijoms, kviesdami priimti skubius sprendimus vaikų ir jaunimo sveikatos atžvilgiu.

Į Vyriausybę, Prezidentūrą, Seimo komitetus, Šeimos politikos komisiją kreipėmės drauge su šiomis organizacijomis:

 • Vilniaus universitetas, Psichologijos institutas,  Vaiko raidos ir psichoedukacinių tyrimų centras
 • Lietuvos kognityvinės ir elgesio terapijos asociacija (LKETA)
 • Jaunimo linija
 • NVO vaikams konfederacija
 • Nacionalinis švietimo NVO tinklas
 • Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas
 • Lietuvos psichologų sąjungos Vaiko psichologinės gerovės komitetas
 • Lietuvos vaikų ir paauglių psichiatrų draugija
 • Vaiko psichologijos centras, VšĮ
 • Vilniaus šeimos psichologijos centras, VšĮ
 • Bundam, VšĮ ir Whatansu komanda
 • „Psichikos sveikatos institutas“, VšĮ

NVO koalicija Už vaiko teises, kurią sudaro šios organizacijos:

 • „Gelbėkit vaikus“, visuomeninė organizacija
 • „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“, labdaros ir paramos fondas
 • „Paramos vaikams centras“, VšĮ
 • Žmogaus teisių stebėjimo institutas
 • „Psichikos sveikatos perspektyvos“, VšĮ
 • „Vaikų linija“, VšĮ
 • „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“, asociacija
 • Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
 • „Šeimos santykių institutas“,  VšĮ
 • „Lietuvos negalios organizacijų forumas“, asociacija
 • „Vaiko labui“, VšĮ
 • „Lietaus vaikai“, Lietuvos autizmo asociacija
 • „Žiburio“ labdaros ir paramos fondas
 • Lietuvos psichologų sąjunga
 • Lietuvos žmogaus teisių centras