hrmi-youtube
LT

Dėl organizacinių permainų Žmogaus teisių stebėjimo institute

2016 / 01 / 11

Keičiantis finansinėms ir organizacinėms sąlygoms, nuo 2014 m. ŽTSI dalininkai stebėjo Instituto veiklą ir finansines operacijas, identifikavo eilę rimtų vadybos ir finansų administravimo problemų bei pradėjo jas spręsti.

Tarp reikšmingų institucinės reorganizacijos elementų yra 2015 m. pabaigoje patvirtinti Instituto Įstatų pakeitimai, kurie numato vietoje šiuo metu egzistuojančios Valdybos įkurti platesnių patariamųjų galių turintį darinį – Tarybą. Kitas svarbus dalininkų sprendimas – atšaukti Dovilę Šakalienę iš ŽTSI direktorės pareigų.

Šis sprendimas nebuvo nei greitas, nei lengvas. Vertiname Dovilę Šakalienę kaip aukšto lygio žmogaus teisių ekspertę ir ryžtingą žmogaus teisių gynėją, kuri pasiaukojančiai gina liberalios demokratijos principus, efektyviai komunikuoja pagrįstas, ŽTSI tyrimais ir jos pačios ekspertize paremtas pastabas ir pasiūlymus Lietuvos ir tarptautinėms institucijoms bei plačiajai visuomenei. Džiaugiamės, kad nemažai tokių pasiūlymų ir įžvalgų jau virto realiais pokyčiais.

Deja, analizuodami pastarųjų metų procesus ŽTSI veikloje, konstatavome, kad gausėjo ir nebuvo tinkamai sprendžiamos rimtos problemos organizacijos valdyme ir finansiniuose procesuose, blogėjo ir vis labiau trukdė bendram darbui įstaigos psichologinė atmosfera. Padarėme išvadą, kad organizacija yra valdoma netinkamai.

Kaip dalininkai, esame atsakingi už sklandžią Instituto veiklą, reikalui esant privalome imtis būtinų priemonių užtikrinant jo ateitį.

Niekada nesvarstėme galimybės atšaukti D. Šakalienės neišmokant jai priklausančios išmokos. Tą patvirtina dar 2015 m. gruodžio mėn. 21 d. dalininkų sprendimas, kuriame numatyta jai išmokėti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus priklausančią ne mažiau kaip dviejų mėnesių darbo užmokesčio dydžio išeitinę kompensaciją.

Nepavykus deryboms dėl pasitraukimo formos, D. Šakalienei pradėjus viešinti tai, kas tapo vienpusiškai informuotų ir klaidingų interpretacijų objektu, įgyvendinome anksčiau priimtą sprendimą ir atšaukėme D. Šakalienę iš ŽTSI direktorės pareigų nuo š.m. sausio 8 d. Laikinai eiti ŽTSI direktoriaus pareigas paskirtas ŽTSI administruojamos NVO Programos Lietuvoje koordinatorius Tomas Kubilius.

Sutinkame su kritika, kad nesklandžiai vykdėme priimtą sprendimą, apgailestaujame dėl atsiradusios įtampos ir norėtume dar kartą pabrėžti, kad mūsų sprendimas yra pagrįstas siekiu užtikrinti būtinas institucines permainas, skaidrų ir kokybišką išteklių valdymą, sugrąžinti gerą psichologinį klimatą ŽTSI kolektyve. Tai buvo situacija, kuomet reikėjo rinktis tarp populiaraus, bet Instituto veiklai žalingo sprendimo ir sunkaus, bet ilguoju laikotarpiu Instituto veiklai, o tai reiškia ir jo ginamoms vertybėms, gyvybiškai reikalingo sprendimo. Supratome, kad galimai atsidursime viešos kritikos smaigalyje. Tačiau priešingu atveju būtume sukėlę riziką Instituto veiklos tęstinumui. Supratome, kad padarėme vieną klaidą – sunkius sprendimus reikia priimti greitai, o ne atidėlioti laukiant patogaus momento. Patogaus momento nebūna niekada.

Atšaukus Dovilę Šakalienę iš direktorės pareigų, jai bus išmokėta maksimaliai įmanoma išeitinė išmoka, didesnė nei numato LR Darbo kodeksas. ŽTSI yra finansuojamas programinėmis lėšomis iš skirtingų valstybinių ir privačių fondų, ir visos lėšos yra įpareigotos skirti programų vykdymui, todėl maksimali suma, kuria ŽTSI gali disponuoti išmokant D. Šakalienei išeitinį atlyginimą ir atsižvelgiant į anksčiau išmokėtas lėšas bei susijusius LR mokesčius atšaukus ją iš direktorės pareigų, yra 7004,10 eurų.

Dėkojame Dovilei Šakalienei už jos reikšmingą įnašą į ŽTSI misiją ir linkime jai sveikti kovojant su liga. Tikimės, kad ateityje esant geresnėms aplinkybėms bus proga vėl bendradarbiauti.

ŽTSI dalininkai:

Henrikas Mickevičius
Arūnas Pemkus
Dainius Pūras