Apklausų kambaryje: įtariamųjų procesinės teisės Lietuvoje

4 vasario, 2019

Įtariamojo apklausa policijoje dažnai turi lemiamą reikšmę jo bylai. Tam, kad apklausos metu surinkti duomenys būtų teisėti ir patikimi, turi būti užtikrinamos įtariamųjų teisės – teisė žinoti įtarimus, teisė gauti vertimą, teisė į gynybą ir kitos. Šios įtariamųjų teisės yra įtvirtintos Europos Sąjungos direktyvose ir Lietuvos teisėje.

Siekiant pažvelgti, kaip įtariamųjų procesinės teisės užtikrinamos kasdienėje policijos tyrėjų praktikoje, Žmogaus teisių stebėjimo institutas atliko tyrimą, kurio metu buvo stebėtos 54 įtariamųjų apklausos, atlikti kokybiniai interviu su advokatais ir policijos tyrėjais.

Tai pirmasis tokio pobūdžio tyrimas Lietuvoje. Jis leido nustatyti pagrindines sritis, kuriose egzistuoja atotrūkis tarp Baudžiamojo proceso kodekse įtvirtintų standartų ir kasdieninės praktikos. Taip pat buvo fiksuojami gerosios praktikos pavyzdžiai, parodę profesionalų dalies tyrėjų požiūrį į procesines įtariamojo teises. Lietuvoje atliktas tyrimas buvo platesnio tyrimo, vykdyto dar aštuoniose valstybėse (Austrijoje, Bulgarijoje, Ispanijoje, Italijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Vengrijoje ir Slovėnijoje) dalis.

Esame dėkingi Lietuvos Policijai už pasitikėjimą ir bendradarbiavimą.

Kviečiame susipažinti su tyrimo rezultatais: leidiniu „Apklausų kambaryje: įtariamųjų procesinės teisės Lietuvoje“ ir lyginamąja ataskaita „Inside Police Custody“ (anglų kalba).