Alternatyvios ataskaitos JT Komitetui prieš kankinimus 2014

14 balandžio, 2014

Žmogaus teisių stebėjimo institutas pateikė alternatyvią ataskaitą JT Komitetui prieš kankinimą, siekdamas padėti įvertinti Lietuvos pažangą 52-os sesijos metu (2014 m. balandžio 28 d. – gegužės 23 d.), peržiūrint trečiąją Lietuvos periodinę ataskaitą.

ŽTSI nustatė, kad dvi opiausios problemos baudžiamosios teisės srityje – pernelyg dažnai taikomas suėmimas ir neveiksminga lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų sistema. ŽTSI tuo pačiu pažymėjo, kad ilgai laukta kalėjimų reforma vis dar neįvyko.

Pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų situacija taip pat kelia nerimą. Nors Lietuvos teisės aktai ir numato, kad prieglobsčio prašytojai negali būti sulaikomi net ir tuo atveju, kai jie į šalį atvyksta ir joje gyvena neteisėtai, praktikoje šia taisykle nesivadovaujama. ŽTSI stebėsenos vizitas į Užsieniečių registracijos centrą atskleidė ten vyraujančias žeminančias sąlygas, jų tarpe ir religijos laisvės nepaisymą.

Dėl teisinės apsaugos ir specializuotų paslaugų trūkumo nusikaltimo aukos, jų tarpe – vaikai ir šeiminio smurto aukos, dažnai atsiduria kankinimams ar orumą žeminančiam elgesiui prilygstančioje situacijoje. Prekybos žmonėmis prostitucijos tikslais aukoms taip pat tenka kentėti ir nuo antrinės viktimizacijos bei stigmos visuomenėje. Ataskaitoje rašoma, kad „nusikaltėliai, kurie pelnosi iš prekybos žmonėmis, žiniasklaidoje vaizduojami kaip ‘padedantys prostitutėms užsidirbti pragyvenimui’, o tuo tarpu nusikaltimo aukos – moterys, išnaudojamos prostitucijai – vertinamos tarsi pačios būtų kaltos dėl tokios situacijos.“

ŽTSI pateiktose pastabose pabrėžiama, kad nuo tada, kai buvo įvertinta antroji Lietuvos periodinė ataskaita, šalyje vyko reikšmingi pokyčiai – visų pirma, buvo priimtas Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, kuris pirmą kartą pripažino, kad smurtas šeimoje yra žmogaus teisių pažeidimas už kurį asmuo gali būti patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn. Tačiau ši pažanga nereiškia, kad Lietuvai nereikia ištaisyti klaidų įgyvendinant kitus JT Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį numatytus įsipareigojimus.

Dar viena kartu su „REDRESS“, „Amnesty International“, „Reprieve“ ir „Interights“ ruošta alternatyvi ataskaita buvo skirta ikiteisminio tyrimo dėl Lietuvos bendrininkavimo CŽV ypatingųjų perdavimų analizei.

2014 m. gegužės 23 d. Jungtinių Tautų Komitetas prieš kankinimą, įvertinęs trečiąją Lietuvos periodinę ataskaitą, paskelbė savo preliminarias išvadas.  Pagal naujas Komiteto rekomendacijas, Lietuva privalo užtikrinti, kad suėmimas ikiteisminio tyrimo metu būtų naudojamas kaip išimtinė priemonė; iki gyvos galvos įkalintiems asmenims būtų suteikta galimybė kreiptis dėl lygtinio paleidimo; bei naujas tyrimas dėl Lietuvos dalyvavimo CŽV slaptųjų sulaikymų ir ypatingųjų perdavimų programoje būtų atliktas skaidriai ir laiku.

2015 m. gegužės mėnesį Lietuva pateikė Komitetui papildomą informaciją apie rekomendacijų, susijusių su (a) teisine asmenų, kuriems yra apribota laisvė, apsauga; (b) suėmimo ir administracinio arešto taikymu; (c) sąlygų laisvės atėmimo vietose, įgyvendinimu.