Teisių gynimas Europos Žmogaus Teisių Teisme

18 gruodžio, 2020

Teisių gynimas Europos Žmogaus Teisių Teisme: peticijų priimtinumas, svarbiausi Europos žmogaus teisių konvencijos aiškinimo principai.

Mokymų trukmė: 4 akad. valandos

Kaina: 450 eurų

Lektorė dr. Erika Leonaitė