Teisė į sveikatą ir kitos žmogaus teisės – neatsiejamos

26 kovo, 2020

Jungtinės Tautos paviešino Specialiojo pranešėjo teisei į sveikatą, ŽTSI direktoriaus Dainiaus Pūro  inicijuotą JT ekspertų poziciją, prie kurios prisijungė  dar 60 JT nepriklausomų ekspertų, atstovaujančių 42 mandatus.

Siūlome šį pranešimą anglų kalba ir jo komentarą lietuvių kalba.

Tarp svarbiausių žinių, kurias nepriklausomi JT ekspertai siunčia pasaulio vyriausybėms ir visuomenėms, yra šios.

COVID-19 pandemijai nugalėti būtinas veikimas keliomis kryptimis. Daug lemia būtinų užkrato ir ligos plitimo stabdymo priemonių taikymas. Šalia šių priemonių, užtikrinančių teisę į sveikatą, privalo būti apsaugotos pamatinės žmogaus teisės ir išvengta diskriminacijos.

Ypatingai svarbu yra užtikrinti, kad nebūtų pažeistos ekonominės, socialinės ir kitos teisės žmonių, kurie priklauso pažeidžiamoms grupėms. Tarp jų – žmonės su negalia, pagyvenę žmonės ir visa eilė kitų pažeidžiamų grupių.

Kaip rodo anksčiau pasaulyje vykusių epidemijų ir kitų visuomenės sveikatos krizių įveikimo istorija, labai svarbu yra investuoti į šių žmogaus teisių principų laikymąsi: nediskriminavimas, piliečių dalyvavimas, jų įgalinimas bei valdžios struktūrų, priimančių bei vykdančių sprendimus, atskaitomybė.

Ekspertai dėkoja ir žavisi medikais, kurie didvyriškai kovoja su plintančia liga. Jie turi pakelti didžiulius darbo krūvius, rizikuoja savo gyvybe, jiems tenka skausmingi sprendimai tais atvejais, kai riboti ištekliai neleidžia gelbėti visų pacientų gyvybių.  Sveikatos apsaugos darbuotojai turi gauti kuo daugiau įvairios paramos iš valdžios institucijų, verslo, žiniasklaidos ir plačiosios visuomenės.

Ekspertai pabrėžia, kad negalima pateisinti kokių nors gyventojų grupių diskriminavimo, kai teikiama medicinos pagalba, įskaitant ir gyvybę palaikančias ir gelbėjančias medicinos intervencijas. Šiuo atveju visų pirma atkreipiamas dėmesys, kad žmonės negali būti diskriminuojami dėl amžiaus.

JT ekspertai remia planą priemonių, kurias rekomenduoja PSO, kad būtų įveikta pandemija. Jie kviečia vyriausybes veikti ryžtingai, kad būtų sutelkti visi reikalingi ištekliai  prevencijai, testavimui, gydymui ir reabilitacijai.

Bet vien to nepakaks,  kad pasaulis įveiktų pandemiją.  Vyriausybės turi imtis papildomų socialinės apsaugos priemonių, padedant tiems, kurie yra didesnės rizikos grupėse ir kuriuos krizė paveiks labiau.

COVID-19 yra didžiulis iššūkis žmonijai. Bet kartu tai ir žadinantis skambutis, siekiant kad vėl pasaulyje stiprėtų pagarba kiekvieno  žmogaus teisėms.  Šiais principais grįstos vertybės ir tikėjimas mokslo žiniomis turi pagaliau įveikti  iki šiol pavojingai plitusius reiškinius – netikras naujienas, prietarus, diskriminaciją, nelygybę ir smurtą.

Apibendrindami ekspertai primena, kad ši krizė atneša ne tik grėsmes, bet ir galimybę įveikus krizę tapti kitokiems.

Žmones įvairiuose kraštuose šiandien suvienija iškilusi grėsmė, ir  būtent vienybės pavyzdžiai teikia  daug vilties. Vienytis šioje kovoje privalo ir valstybės. Tik bendras valstybių veikimas, solidarumas ir padidėjęs vienų kitais pasitikėjimas padės įveikti pandemiją. Ją įveikus, būsime įgiję daugiau atsparumo, brandumo ir vieningumo.

Kol pasaulis nekantriai laukia vakcinos ir kitų medicininių COVID-19 ligos įveikimo būdų, tuo tarpu svarbu veiksmingai naudotis kitu gerai pasauliui žinomu įvairių grėsmių žmonijai prevencijos būdu – nuosekliai saugoti ir stiprinti, be jokios diskriminacijos, visas žmogaus teises, tarp kurių neatsiejamai nuo kitų teisių yra ir teisė į sveikatą.

Pranešimo tekstas anglų kalba: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E