Siūlomi Vadovybės apsaugos įstatymo pakeitimai nedera su saviraiškos laisvės apsaugos standartais

5 rugsėjo, 2018

Vidaus reikalų ministerijos (VRM) registruotomis Vadovybės apsaugos įstatymo pataisomis siekiama ginti šalies vadovybės autoritetą. Vertinant iš žmogaus teisių perspektyvos, pataisos potencialiai kelia grėsmę žodžio ir saviraiškos laisvei.

Siekiama saugoti nuo neapibrėžtų rizikos veiksnių

Priėmus siūlomus pakeitimus, įstatymas numatytų galimybę vadovybės apsaugos pareigūnams šalinti rizikos veiksnius, kurie galėtų neigiamai paveikti šalies prezidentės, premjero ir Seimo pirmininko autoritetą. Vadovybės apsaugos pareigūnas turėtų teisę pareikšti oficialų įspėjimą asmeniui, jeigu esama pagrįstų duomenų, jog šis savo veiksmais kėsinosi sumenkinti vadovybės autoritetą.

Projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad pataisų atsiradimą lėmė įtempta geopolitinė situacija ir sparti technologijų pažanga, tačiau konkretūs rizikos veiksniai neįvardijami.

Kokie iššūkiai žmogaus teisėms?

Žmogaus teisių stebėjimo instituto teiktose pastabose pabrėžiama, kad siūlomi pakeitimai nesuderinami su tarptautiniais Lietuvos įsipareigojimais bei šalies Konstitucijoje įtvirtintomis žmogaus teisių ir laisvių apsaugos garantijomis.

Atkreipiamas dėmesys, kad 2017 m. Jungtinėje Jungtinių Tautų, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ir kitų tarptautinių žmogaus teisių institucijų atstovų deklaracijoje dėl saviraiškos laisvės ir „netikrų naujienų“, dezinformacijos ir propagandos, nurodoma, jog bendri informacijos sklaidos draudimai, pagrįsti abstrakčiomis ir neapibrėžtomis idėjomis, yra nesuderinami su tarptautiniais saviraiškos laisvės apsaugos standartais.

Projekto nuostatos neatitiktų ir iš Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos kylančių reikalavimų. Remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, saviraiškos laisvės ribojimai turi būti suformuluoti konkrečiai ir aiškinami siaurai.

Pažymėtina ir tai, kad Konstitucijos 33 straipsnio 2 dalis garantuoja kiekvienam asmeniui teisę kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą ir draudžia persekioti už kritiką. Iš Projekto nuostatų nėra aišku, kaip, šalinant potencialios rizikos vadovybės autoritetui veiksnius, būtų užtikrinama ši pamatinė teisė.

Projekto sąvokų neapibrėžtumas kelia grėsmę, jog šios įstatymo nuostatos galėtų būti pasitelkiamos ribojant žodžio ir saviraiškos laisvę, teisę į taikius protestus bei teisę laisvai ir nevaržomai kritikuoti valdžios institucijų darbą.

Vadovybės apsaugos įstatymo pakeitimai turėtų būti svarstomi Seimo rudens sesijos metu.

Su Žmogaus teisių stebėjimo instituto pastabomis susipažinti galima čia.