Pateikėme pasiūlymus Susirinkimų įstatymo pataisų projektams

27 balandžio, 2022

Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) pateikė pastabas ir pasiūlymus Susirinkimų įstatymo pakeitimo įstatymų projektams Nr. XIVP-766, Nr. XIVP-1328 ir Nr. XIVP-819.

Pastabose siūloma neplėsti pranešimus dėl susirinkimų nagrinėjančių subjektų sąrašo, privalomai įtraukiant į jį kai kurių valdžios institucijų atstovus. ŽTSI nuomone, nėra aišku, kokios būtų papildomos šių subjektų funkcijos ir vaidmuo nagrinėjant pranešimus, be to, plečiant šių subjektų ratą, susirinkimų teisės įgyvendinimas būtų papildomai apsunkintas. ŽTSI pasiūlė, vietoje privalomo valdžios institucijų atstovų įtraukimo numatyti teisę savivaldybių administracijoms ir (ar) policijai informuoti šių institucijų atstovus apie šalia šių institucijų planuojamus susirinkimus.

ŽTSI taip pat pasiūlė neilginti pranešimų apie planuojamą susirinkimą pateikimų savivaldybės administracijai termino nuo dabar įstatyme numatytų 5 darbo dienų iki 15 darbo dienų. Šiais pakeitimais siekiama užtikrinti, jog, nepavykus suderinti pranešimo, teismas galėtų išnagrinėti ginčą iki susirinkimo pradžios, visgi praktikoje toks terminas apsunkintų teisės į taikius susirinkimus įgyvendinimą. Neretai susirinkimai yra organizuojami spontaniškai, reaguojant į socialines ir politines aktualijas bei svarbius įvykius, tad susirinkimo data ir laikas dažniausiai būna vieni esminių veiksnių susirinkimo tikslams pasiekti. Tad pranešimo apie planuojamą susirinkimą pateikimo termino ilginimas galėtų tapti papildoma kliūtimi veiksmingam teisės į taikius susirinkimus įgyvendinimui.

ŽTSI pritarė kreipimosi į teismą naštos perkėlimui nuo susirinkimo organizatorių savivaldybės administracijoms, kai savivaldybė mato Konstitucijoje ir Susirinkimų įstatyme numatytų pagrindų susirinkimą riboti, tačiau pasiūlė tikslinti projektą, aiškiau reglamentuojant ir detalizuojant pranešimų nagrinėjimo tvarką bei po išnagrinėjimo sekančius įstatymo subjektų sprendimus bei veiksmus.

Su visomis pastabomis ir pasiūlymais galima susipažinti čia.

Pasiūlymai įstatymų projektams parengti vykdant projektą „Tvari parama žmogaus teisėms per advokaciją ir švietimą“, kurį remia Aktyvių piliečių fondas, finansuojamas Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų.