Netiesa, jog žmonėms nerūpi jų privatumas

16 spalio, 2015

ŽTSI direktorės pavaduotoja Natalija Bitiukova šiandien dalyvavo Vilniuje vykusioje kibernetinio saugumo konferencijoje „The Borderline Between Cybersecurity and Individual Freedoms“. Vienu iš konferencijos tikslų buvo įvardintas siekis skatinti viešą diskusiją, visuomenės informuotumą ir skirtingų interesų grupių dialogą kibernetinio saugumo bei žmogaus teisės į privatumą klausimais.

Konferencijoje dalyvavęs Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas Giovanni Buttarelli pažymėjo, jog kibernetinis saugumas neturi tapti neproporcingo asmens duomenų valdymo pateisinimu. „Ilgą laiką buvo manoma, jog teisės į privatumą bei į asmens duomenų apsaugą susikerta su kibernetiniu saugumu. Tačiau, aš manau, kad tai neteisingas požiūris“, kalbėjo Giovanni Buttarelli.

Vytauto Butrimo, Krašto apsaugos ministerijos vyriausiojo patarėjo kibernetinio saugumo klausimais, teigimu, šiandienos pasaulyje privatumas tėra mitas.

Visgi Natalija Bitiukova, ŽTSI direktorės pavaduotoja, nurodė, jog mitas yra tai, kad žmonėms nerūpi jų privatumas. „Mūsų tyrimai rodo, kad privatumas yra laikomas viena labiausiai pažeidžiamų žmogaus teisių. Tad privatumas žmonėms rūpi, tačiau ką jie gali padaryti ir daro, kad ši vertybė būtų apsaugota? Jeigu asmuo nustato, kad privati bendrovė netinkama tvarko jo duomenys, jis gali kreiptis į atitinkamas duomenų apsaugos institucijas, tačiau baudos už tokius pažeidimus yra menkos – Lietuvoje jos tesiekia 579 EUR. Tuo tarpu masinio sekimo atveju, kai informacija yra gali būti perduodama trečiųjų valstybių slaptosioms tarnyboms, asmenys gali net neįtarti, kad jų duomenys tvarkomi tokiu būdu, kuriam jie nedavė savo informuoto sutikimo. Tad kokiems tiksliai veiksmams yra duodamas informuotas sutikimas ir kokia yra jo apimtis?”, retoriškai klausė Natalija Bitiukova. „Turime siekti, kad ne tik informacija būtų apsaugota, bet tuo pačiu, kad ir privatumas būtų gerbiamas“, sakė ji.

Antroje konferencijos panelėje dalyvavę pašnekovai pažymėjo, jog kiekvienas, turintis prieigą prie interneto, iš esmės yra viešas ir nėra apsaugotas. „Patys pažeidžiamiausi yra tie, kurie net nepasidomi savo saugumu internetinėje erdvėje ir negalvoja, kokią informaciją jie patys paviešina“, sakė Aurimas Navys, Asociacijos International Security Cluster atstovas.

Konferencijos dalyviai vieningai sutarė, kad didžiausia klaida yra manyti, jog technologijos gali  apsaugoti žmonių privatumą. Visų pirma, patys žmonės turi stengtis apsaugoti savo duomenis bei apgalvoti savo veiksmus kibernetinėje erdvėje.

Konferenciją organizavo US-LT Alumni Asociacija.