Kaip galime geriau apsaugoti nusikaltimų aukas?

6 rugpjūčio, 2015

ŽTSI pateikė pastabas ir komentarus Vyriausybei dėl ES Nusikaltimų aukų direktyvos perkėlimo į Lietuvos teisinę sistemą.

„Direktyva siekiama, kad baudžiamajame procese daugiau dėmesio būtų skiriama nusikaltimų aukoms, padedant joms greičiau atsigauti po patirto nusikaltimo ir užtikrinant, kad dalyvavimas baudžiamajame procese jų papildomai netraumuotų”, sako ŽTSI advokacijos vadovė Mėta Adutavičiūtė.

Direktyvoje įtvirtinta aukų teisė į jautrų ir pagarbų elgesį, teisė gauti būtiną informaciją, taip pat teisė į apsaugą ir pagalbą procese ir jam pasibaigus.

Lietuvoje kasmet užregistruojama apie 50 000 nuo nusikaltimų nukentėjusių žmonių. ŽTSI 2014 m. tyrimas, kurio metu kalbintos artimųjų smurto aukos, atskleidė, kad nusikaltimų aukos vis dar lieka proceso nuošalyje – joms trūksta informacijos, teisinės, psichologinės pagalbos, emocinės paramos.

Jos nesijaučia fiziškai saugios dėl savęs ir savo vaikų, o baudžiamasis procesas atrodo painus, sudėtingas ir ne visuomet draugiškas.