Vaiko teisių apsaugos įstatymo projekte trūksta dėmesio vaikui

1 birželio, 2015

Naujasis vaiko teisių apsaugos įstatymo projektas įveda svarbių naujovių, tačiau jo nuostatas dar reikėtų tobulinti – teigiama neformalios NVO koalicijos „Už vaiko teises“ pateiktose pastabose.

13 organizacijų vienijanti koalicija pateikė pastabas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui, kuriose siūlo tikslinti smurto prieš vaikus apibrėžimą, gerinti negalią turinčių vaikų, nelydimų nepilnamečių ir prieglobsčio prašytojų apsaugą, išplėsti draudžiamos diskriminacijos sąvoką.

Koalicija siūlo tobulinti ir pagalbos krizę išgyvenančiai šeimai bei vaikui teikimo, vaiko globos nustatymo tvarką, įtvirtinti aiškius sprendimų priėmimo terminus. Pastabose taip pat pažymima, kad pagalbos planas turi būti sudaromas ne tik šeimai, bet ir individualiai vaikui, kai vaiko teisių pažeidimai nesusiję su šeimos išgyvenama krize, pavyzdžiui, vaikas patyrė seksualinę prievartą.

Šiuo metu įstatymo projektas svarstomas Seimo komitetuose. Birželio 3 d. svarstymas numatytas Žmogaus teisių komitete.

Neformali koalicija „Už vaiko teises“ įsikūrė 2013 m. siekiant proveržio vaiko teisių apsaugos srityje. ŽTSI yra koalicijos steigiamasis narys.