ŽTSI vertinimas dėl portale LRT.lt skelbiamos laidos „Spalvos. Gėjai tėčiai“

30 spalio, 2019

Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI), reaguodamas į tai, kad Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje bus svarstoma, ar Lrt.lt portale paskelbiant reportažą „Spalvos. Gėjai tėčiai“ nebuvo paskleista informacija, daranti neigiamą poveikį nepilnamečiams, šiuo klausimu pateikė poziciją Lietuvos radijo ir televizijos reguliavimo komisijai. ŽTSI atkreipė komisijos dėmesį į šiuos aspektus:

Pirma, įstatymo nuostata, ribojanti informaciją, kuria „skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata“ yra itin abstrakti ir neaiški, todėl jau savaime sudaro prielaidas savavališkai riboti konstitucinę saviraiškos laisvę. Į tai dėmesį atkreipė ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas.

Antra, pagal Lietuvos Konstituciją ginamos ne tik šeimos, kylančios iš Lietuvoje įregistruotos santuokos, bet ir, pavyzdžiui, vienalytės, santuokas užsienio valstybėse sudariusios šeimos. Be to, atsižvelgiant į Konstituciją įtvirtintą diskriminacijos draudimą, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas neturi būti naudojamas siekiant palaikyti visuomenėje įsitvirtinusias diskriminacines nuostatas vienalyčių porų atžvilgiu.

Trečia, atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu vienalytės poros Lietuvoje neturi galimybės teisiškai įtvirtinti šeimos santykių, nagrinėjamas reportažas, kuriame pristatomos šeimos santykius įteisinę vienalytės poros, vertintinas kaip svarbus indėlis į diskusiją visuomenei aktualiais vienalyčių asmenų teisių užtikrinimo klausimais. Aplinkybė, kad reportaže rodytos poros augina surogatinių motinų pagimdytus vaikus, sudaro tik vieną iš reportažo aspektų, pristatomų greta tokių temų kaip vienalyčių porų galimybė sudaryti santuoką, artimųjų požiūris į vienalytes šeimas ar stereotipas dėl vyrų negebėjimo tinkamai pasirūpinti vaikais.

Apibendrinant, Lrt.lt portale paskelbtas reportažas „Spalvos. Gėjai tėčiai“ laikytinas vertingu indėliu į viešąją diskusiją teisės į pagarbą šeimos gyvenimui klausimais, taip prisidedant ir prie visuomeninio transliuotojo misijos įgyvendinimo – užtikrinti Konstitucijoje įtvirtintą, jos ginamą ir saugomą visuomenės interesą būti informuotai. Šios informacijos sklaidos ribojimai būtų konstituciškai nepagrįsti ir pažeistų tarptautinius Lietuvos Respublikos įsipareigojimus saviraiškos laisvės apsaugos srityje.

Visą ŽTSI poziciją rasite čia.