Policijos ir NVO bendradarbiavimas siekiant užkirsti kelią neapykantos nusikaltimams Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje

4 spalio, 2018

Projektu siekiama stiprinti bendradarbiavimą tarp NVO ir valstybių teisėsaugos institucijų, siekiant užkirsti kelią neapykantos nusikaltimams, nukreiptiems prieš pažeidžiamas grupes Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Pažeidžiamas grupes sudaro LGBTI bendruomenė, žmonės, turintys negalią, pabėgėliai ir migrantai. Įgyvendinant projektą, skirtingos suinteresuotos pusės bus suburtos ir turės galimybę užmegzti tvarias partnerystes ateičiai. Projektas taip pat suteiks galimybę pilietinės visuomenės organizacijoms suteikti geresnę paramą nukentėjusiems nuo neapykantos nusikaltimų, o nukentėjusieji galės lengviau pasiekti reikalingą informaciją.

 

Laikotarpis 2018 rugsėjis – 2020 rugsėjis

Koordinuojantis partneris
Estijos žmogaus teisių centras 
Partneriai Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Latvijos žmogaus teisių centras, Lietuvos negalios organizacijų forumas
Projekto veiklos  

  1. Situacijos apžvalga ir veiksmai, skirti kovoti su neapykantos nusikaltimais, nukreiptais prieš žmones, turinčius negalią, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje;
  2. Bendradarbiavimo tarp NVO ir teisėsaugos institucijų skatinimas, vykdant pilietinės visuomenės atstovų (mokymų instruktorių) mokymą apie neapykantos nusikaltimus, dalijimąsi patirtimis ir gerosiomis praktikomis;
  3. Sąmoningumo didinimas sukuriant vaizdo įrašus ir internetinį gidą, skatinančius atpažinti ir pranešti apie neapykantos nusikaltimus.

  

 

Projektą iš dalies remia Europos Komisijos teisių, lygybės ir pilietiškumo programa 2014–2020