L. prieš Lietuvą – teisė į privataus gyvenimo gerbimą

1 birželio, 2011

„Egzistuoja tam tikra įstatymų leidybos spraga, susijusi su lyties pakeitimo operacijomis, dėl to pareiškėjas yra atsidūręs kankinančioje nežinioje dėl savo privataus gyvenimo ir tikrosios tapatybės pripažinimo.”

– Europos žmogaus teisių teismas byloje L. prieš Lietuvą


Byla pradėta: 2007 m.

Byla baigta: 2011 m.

Bylos esmė: dėl nepriimto Lyties keitimo įstatymo, translytis asmuo L. negalėjo atlikti pilnos lyties keitimo operacijos ir pasikeisti įrašų (asmens kodo) asmens dokumentuose

Bylos baigtis: nepriėmusi reikiamo reglamentavimo Lietuva pažeidė Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnį, L. buvo priteista turtinė ir neturtinė žala


Bylos faktai:

Pareiškėjas L. yra Lietuvos pilietis, gimęs įregistruotas moteriškos lyties, jam suteiktas moteriškas vardas. Tačiau jau nuo ankstyvo amžiaus L. ėmė suvokti savo lytį kaip vyrišką, tokiu būdu jausdamas prieštaravimą tarp savo psichinio bei fizinio lytinio identiteto.

1997 m. Vilniaus Universiteto Santariškių klinikose L. buvo diagnozuotas transseksualumas. Keletą metų trukęs gydymas, taip pat ir chirurginis, buvo sustabdytas dėl laiku nepriimto lyties keitimo sąlygas bei procedūrą reglamentuojančio įstatymo. Dėl tos pačios priežasties nebuvo tęsiamas ir įrašų pareiškėjo asmens dokumentų keitimas – pareiškėjas spėjo pakeisti vardą ir pavardę bei įrašą apie lytį, tačiau jo asmens kodas liko nepakeistas ir identifikavo jį kaip moterį.

Taigi L. atsidūrė pereinamojoje padėtyje –  neatlikus pilnos lyties keitimo operacijos (kurios Lietuvoje neįmanoma atlikti dėl teisinio reglamentavimo trūkumo), pareiškėjui negalėjo būti suteiktas naujas asmens kodas ir teisiškai jis buvo laikomas moterimi, nors atrodė ir jautėsi vyru. Tai jam trukdė įsidarbinti, keliauti, bei kitaip apribojo jo privatų gyvenimą.

Teisminis nagrinėjimas:

Atstovaujamas Žmogaus teisių stebėjimo instituto,  L. kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT).

2007 metų rugsėjo 11 d. EŽTT pripažino Lietuvą  pažeidus L.  teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą. Teismas nustatė, kad „iš šios bylos aplinkybių matyti, jog egzistuoja tam tikra įstatymų leidybos spraga, susijusi su lyties pakeitimo operacijomis, dėl to pareiškėjas yra atsidūręs kankinančioje nežinioje dėl savo privataus gyvenimo ir tikrosios tapatybės pripažinimo”. EŽTT įpareigojo atlyginti pareiškėjui patirtą žalą, priimant pagal Civilinio kodekso 2.27 str. reikalingą specialų įstatymą dėl lyties pakeitimo per 3 mėnesius nuo sprendimo įsigaliojimo; tuo atveju, jei įstatymas per numatytą laikotarpį nebūtų priimtas, sumokėti 40.000 eurų turtinei žalai bei 5000 eurų neturtinei žalai atlyginti.

Įvykiai po EŽTT sprendimo:

Įsigaliojus teismo sprendimui, Lietuva atlygino pareiškėjui teismo priteistą turtinę ir neturtinę žalą, tačiau nepriėmė reikiamo Lyties pakeitimo įstatymo. Dėl sprendimo nevykdymo 2014 m. Europos Tarybos Ministrų Komitetas pritaikė Lietuvai sustiprintos priežiūros tvarką. Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su organizacija „LGL” tęsia advokaciją dėl pilno sprendimo įgyvendinimo.

Nors EŽTT sprendimas buvo palankus pareiškėjui, L. ir toliau susidūrė su sunkumais keičiant civilinės būklės aktų įrašus. 2009 m. L. buvo atlikta pilna lyties keitimo operacija ir jo lytis buvo pakeista iš moteriškosios į vyriškąją, tačiau civilinės metrikacijos skyrius atsisakė dokumentuose pakeisti asmens kodo įrašą, bei pasiūlė kreiptis į teismą. 2011 m. pirmosios instancijos teismas pripažino, kad pareiškėjo teisės buvo pažeistos, ir įpareigojo civilinės metrikacijos įstaigą pakeisti gimimo liudijimo įrašus, o Gyventojų registro tarnybą – asmens kodo įrašą.

Bylos dokumentai:

Europos žmogaus teisių teismo sprendimas byloje L. prieš Lietuvą (lietuvių kalba)

Europos žmogaus teisių teismo sprendimas byloje L. prieš Lietuvą (anglų kalba)

Dokumentai, susiję su EŽTT sprendimo vykdymo stebėsenos procesu Europos Tarybos Ministrų Komitete